Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2008 / 177 Vergi Borçlarının Yıllık % 3 Tecil Faizi İle Taksitlendirilmesi İle İlgili Tahsilat Genel Tebliği Yayınlandı. (30.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 176 2008 Yılının Ocak – Eylül Dönemine İlişkin Dokuz Aylık Ba ve Bs Formları 5 Kasım 2008 Tarihine Kadar Verilecektir. (30.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 175 Maliye Bakanlığınca Vergi Borçlarına Yıllık % 3 (Aylık % 0,25) Tecil Faizi Oranı ile Taksitlendirme Yapılacak. (28.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 174 Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirgelerini E-Sigorta İle Veren İş Yerlerinin Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Tehlike Sınıf ve Dereceleri Sosyal Güvenlik Kurumunca Otomatik Olarak Güncellenmiştir. (27.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 173 Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Bütçe ve Plan Komisyonundan Geçti. (27.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 172 5804 Sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanununa Eklenen Geçici 27 Madde ile, 2009 Yılında İstanbul’da Gerçekleştirilecek Beşinci Dünya Su Formu Organizasyonu İçin Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları KDV’den İstisna Edilmiştir. (24.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 171 Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı. (23.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 170 Her Türlü Boş Video Kaseti, Ses Kaseti, Bilgisayar Disketi, CD, DVD Gibi Materyaller İle Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Her Türlü Teknik Cihazların İmalat ve İthalat Bedelleri Üzerinden Yapılacak Kesinti Oranları Belirlendi. (21.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 169 2003 Yılında Ödenen Ancak Mahsup veya İadeye Konu Edilemeyen Fon Paylarının İadesi İşlemleri ve İade Talep Dilekçesi Örneği (10.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 168 5510 Sayılı Kanuna Göre Malulluk Yaşlılık ve Ölüm Sigortasının İşverenlerce Ödenecek % 11 Hissesinin 5 Puanlık Kısmı Hazinece Karşılanacaktır. (10.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 167 5510 Sayılı Kanuna Göre Emekli Çalışanlar için Uygulanacak Prim Oranları (9.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 166 Ücretlerin Banka Kanalı ile Ödenmesi Hakkında (8.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 165 Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı. (8.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 164 2008 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır. (Kuyumcular Hariç) (7.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 163 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi Yayınlandı. (7.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 162 30.09.2008 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (7.10.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 161 13 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile Mükelleflerce 2003 Yılında Ödenen Fon Paylarının Mahsup ve İade Yolu İle Geri Alınabileceği Açıklandı. (26.9.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 160 1 Ekim 2008 Tarihi İtibariyleYürürlüğe Girecek Olan 5510 Sayılı Kanuna Göre Sigorta Primi ve Oranları İle İşveren Yükümlülükleri (25.9.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 159 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları Değiştirildi. (22.9.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 158 İşkura’a Verilecek Bildirimler E-İsthdam Projesi Çerçevesinde İnternet Üzerinden Yapılabilecektir (19.9.2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...