Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2008 / 197 17 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanarak “Standart Yakıt Deposu” Tanımı Eski Şekline Döndürüldü. (24.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 196 Bankalarca, Maaş Ödeme Protokolleri Gereğince Yapılan Promosyon Ödemelerinin Vergisel Boyutu Hakkında 2008-1 No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (24.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 195 3 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanarak, 5766 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Düzenlemeler Açıklanmıştır. (21.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 194 2008 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı % 12 (Yüzde oniki) Olarak Belirlendi. (20.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 193 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 27. Maddesi İle Beşinci Dünya Su Formu Organizasyon Sekreteryasına Yapılacak İstisna Kapsamındaki Teslim ve Hizmetler İle İlgili 51 No.lu KDV Sirküleri Yayınlandı. (19.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 192 En Az 10 İşçi Çalışan İş Yerlerinde 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Ücret Ödemeleri Banka Aracılığı İle Yapılacaktır. (19.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 191 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranlarının İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirimin Uygulama Usul ve Esasları İle İlgili 2008-93 Sayılı SSK Genelgesi Yayınlandı (17.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 190 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı. (13.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 189 Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kazançlar için Geçici 67 inci Maddede Yer Alan Stopaj Oranının % 0’a indirilmesine İlişkin Açıklamalar (13.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 188 2008 Yılına Ait “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un Verilme Süresi (12.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 187 Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Sigortalılığının Başlangıcı İle Sona Ermesinin Kuruma Bildirilme Süreleri ve Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Başvuru Süresi (12.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 186 2003 Yılına İlişkin Fon Paylarının Mahsup ve İadesine İlişkin 2008/1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi İç Genelgesi Yayınlandı. (10.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 185 2008 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %.9,89 Olarak Belirlendi. (5.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 184 2008 Yılı Ocak – Eylül Dönemlerine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 10 Kasım 2008 Tarihine Kadar Uzatıldı. (5.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 183 İhraç Mali Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnası Uygulamasında “Standart Yakıt Deposu” Tanımı Değiştirilerek İstisna Uygulanabilecek Azami Yakıt Miktarları Belirlendi. (5.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 182 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği İle, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikle, Tecil-Terkin Uygulamasında Verilecek İndirimli Teminat Hakkında Yeni Açıklamalar Yapılmıştır. (5.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 181 Motorlu Taşıt Vergileri ve Cezalar Kredi Kartı ile Ödenebilecektir. (4.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 180 Sadece Elektrik Üretiminde Kullanılmak Üzere Teslim Edilen Fuel Oil ve Motorin’e Uygulanacak ÖTV İstisnası İle İlgili 15 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı. (3.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 179 Vergi Borçlarının Yıllık %3 Tecil Faizi ile Taksitlendirilmesi ile İlgili Dilekçe Örneği (3.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 178 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunuldu. (31.10.2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...