Arama

Sirküler

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2008 / 36 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 28.2.2008 Tarihi İtibariyle TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi. (5.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 35 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle Diğer Yurt Dışı Ülkeler İçin 01.01.2008 Tarihinden Geçerli Olacak Harcırah Tutarları Yeniden Belirlendi (4.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 34 Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Mükellefler İle Düzenlenen Sözleşmelerin Gönderilme Süresi 14 Mart 2008 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. (3.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 33 Hizmet İhracı ile Bavul Ticareti ve Bavul Ticareti Kapsamında İhracat Yapanların KDV İade Taleplerinde Döviz Alım Belgesi İbrazı İle İlgili 2008/2 No.lu KDV İç Genelgesi Yayınlandı. (3.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 32 Gelir İdaresi Başkanlığınca Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı ile Ham Post, Deri, Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulamasına İlişikin İç Genelge Yayınlandı. (3.3.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 31 108 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği İle; 27.02.2008 Tarihinden İtibaren; a- Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimlerinde %90, b- Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde ½ Tevkifat Uygulaması Başlatıldı. (28.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 30 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile getirilen “Avans Kar Payı Dağıtımı” hakkında Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. (20.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 29 Konut Finansmanı Kapsamında Kullandırılan Krediler İçin Fuzulen Uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi İade Edilebilecektir. (19.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 28 5728 Sayılı Kanun İle; Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler (15.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 27 Elektronik Fatura Sistemi Uygulaması Başlıyor. (15.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 26 5728 Sayılı Kanun ile Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacı ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler (14.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 25 Taze Üzüm Şarabı ve Fermente Edilmiş Diğer İçkilerde Asgari Maktu Özel Tüketim Vergileri Düşürüldü (13.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 24 2008 Yılında, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı. (13.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 23 IV. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi 15 Şubat 2008 Tarihine Kadar Uzatıldı. (13.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 22 2007 Yılı İçin Verilecek Olan Ba ve Bs Formlarının Süresi 5 Haziran 2008 Tarihine Uzatıldı. (11.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 21 Bazı Tarım Alet ve Makinalarının Teslimi 9 Şubat 2008 Tarihinden İtibaren % 8 KDV Oranına Tabi Tutulacaktır. (8.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 20 Yeminli Mali Müşavirlerin Bildirim ve Diğer Yükümlülüklerini Elektronik Ortamda Yerine Getirmelerine İlişkin 1 Sıra No.’lu Genel Tebliğ Yayınlandı. (8.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 19 Bankalarca Kullandırılan Kredilerin Geri Dönüşüne İlişkin Olarak İcra Dairelerince Tahsil Edilen Başvuru Harcı, İlamsız Takiplerde Peşin Harç ve İcra Tahsil Harcı, Ödeyen Kişinin Talebi Halinde İade Edilecektir. (7.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 18 2008 Yılı Muhtasasar Beyannamelerine Asgari Geçim İndirimi İle ilgili,KDV Beyannamelerine ise İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlarına Göre Dağılımına İlişkin Satırlar Eklenmiştir. (6.2.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 17 Ba ve Bs Formaları; 2007 Yılı İçin Yıllık Olarak 2008 Şubat Ayında; 2008 ve Müteakip Yıllar İçin İse Aylık Olarak Verilecektir. (5.2.2008)
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12