Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2008 / 217 (TL) İle İlgili Merkez Bankası Açıklamaları (22.12.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 216 2009 Yılında Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar (TL) Olarak Yeniden Değerleme Oranına Göre Belirlendi. (22.12.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 215 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Madeni Yağlama Yağlarının ÖTV Tutarları İndirildi. (18.12.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 214 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacağının 2007 Yılı İçinde Mahsuben İade Edilemeyen Kısmı, En Geç 2008 Kasım Ayına İlişkin KDV Beyannamesi İle Talep Edilebilecektir. (18.12.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 213 2008/3 Sayılı KDV İç Genelgesi İle, KDV İade Alacaklarının SSK Prim Borçlarına Mahsup Talep Süresi 22.12.2008 Tarihine Uzatılmıştır. (17.12.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 212 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Müracaat Süresi 31.12.2008 Tarihinde Doluyor. (17.12.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 211 5811 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğ İle Yurt Dışında Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulaması Hakkında Açıklamalar (17.12.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 210 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayınlandı. (17.12.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 209 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 1 Seri No.lu Tebliğ’de Değişiklik Yapan 4 Seri No.lu Tebliğ Yayınlandı. (5.12.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 208 Yerli Yatırımcıların Hisse Senedi Alım-Satım Kazançlarından Yapılacak % 0 Stopajla İlgili Açıklamaların Yer Aldığı 269 Numaralı Gelir Vergisi Tebliği (4.12.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 207 Hesap Dönemi Takvim Yılı Olan Mükelleflerin, 2009 Yılında Kullanacakları Kanuni Defterlerini En Geç 31.12.2008 Tarihine Kadar Tasdik Ettirmeleri Gerekmektedir (3.12.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 206 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca 17 Adet Değişiklik Tebliği Yayınlandı. (28.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 205 7 No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri İle; 5084 Sayılı Kanun Çerçevesinde Hazineye Ait Arazilerin 49 Yıl Süreli Bedelsiz Tahsisi İle İlgili Ön İzin Sözleşmelerinin Sadece Maktu Noter Harcına Tabi Olacağı Damga Vergisi Aranılmayacağı Açıklandı. (28.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 204 Borçların Yıllık % 3 Faizle 18 Ay Taksitlendirilmesi İle İlgili Talep Süresi, 5 Aralık Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar Uzatılmıştır. (28.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 203 5810 Sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu İle Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de Yayınlandı. (27.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 202 Bankalar, Kamu İdareleri ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Suretiyle Yaptırdıkları İşleri Üstlenenleri 15 Gün içinde İşin Yapıldığı Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne Bildirmek Zorundalar (26.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 201 Hatırlatmalar (25.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 200 2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin, Alkol ve Alkollü İçecekler ile Tütün ve Tütün Mamullerine İlişkin İlan ve Reklam Harcamalarının Gider Yazılamayacağına İlişkin Bölümlerinin Yürütülmesi Danıştay 4. Daire Başkanlığı Kararı İle Durduruldu. (25.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 199 “Varlık Barışı” Olarak Anılan 5811 Sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” Resmi Gazete’de Yayınlandı. (25.11.2008)
Vergi Sirküleri 2008 / 198 Kayıt Dışı İstihdam İle İlgili 2008-97 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlandı. (25.11.2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...