Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2007 / 7 Serbest Bölge Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik (31.1.2007)
İngilizce Vergi Sirküleri 2007 / 1 Revision In The Turkish Withholding Tax Rates (23.1.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 6 KOBİ’lerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 5569 Sayılı Kanun (10.1.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 6 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları ve GVK 23/11 ve 25/3 Maddeleri Uygulamasında Tavan Tutarların Yeni Katsayılara Göre Hesaplanan Miktarları (10.1.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 5 2007 Yılında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlarda 2007/11533 Sayılı BKK ile Değişiklik (10.1.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 4 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına Çanakkale Kepez Sınır Kapısının Eklenmesine İlişkin 2006/11453 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (8.1.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 3 Bazı İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömür Sürelerinde Değişiklik ve Amortisman Oranlarına İlişkin 365 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (5.1.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 2 2007 Yılında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (5.1.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 1 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Stopaj Oranlarında Değişikliğe İlişkin 2006/11447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (5.1.2007)
1 2 3 4 5 6