Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2007 / 27 Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Değiştirildi (16.4.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 26 Damga Vergisine Tabi Kağıtlarda Noterlerin Mecburiyetine İlişkin 48 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (12.4.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 25 Dövize Endeksli Kredilerde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Matrahının Tespitine İlişkin 6 Seri Nolu Gider Vergileri Kanunu Sirküleri (12.4.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 24 ÖTV Genel Tebliğleri Ekindeki Taahhütnamelere İlişkin 17 Seri Nolu Damga Vergisi Sirküleri (11.4.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 23 Taşıtlar, Akayakıt Pompaları ve Ödeme Kaydedici Cihazlara Takılacak Ünitelere İlişkin 370 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (11.4.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 22 1/1/2007 Tarihinden Geçerli Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarlarında Değişiklik (10.4.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 21 Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Çerçevesinde Repo, Menkul Kıymet, Alacak ve Borçların Değerlemesine İlişkin 369 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (3.4.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 20 Bireysel Emeklilik Hesaplarının 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Cebri Takibine İlişkin 2007/2 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesi (27.3.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 19 Yurt Dışı Çıkış Harcında İndirim (26.3.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 18 Teşvik Belgesi Kapsamında Finansal Kiralama Şirketleri Aracılığıyla Makine-Teçhizat Teslimlerinin KDV İstisnası Uygulamasına İlişkin 47 Nolu KDV Sirküleri (22.3.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 17 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 26 Mart 2007 Pazartesi ve Şubat 2007 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyanname Verme Süresi 23 Mart 2007 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır. (14.3.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 16 GVK Geçici 67 inci Madde Kapsamındaki Gelirlerin İhtiyari Beyanı ile Özel Amaçlı Araçlardan (ADR, GDR, DR) elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine İlişkin 263 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (8.3.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 15 KDV İade Alacağının Geçici Vergiye Mahsup Edilmesi ile Geçici Verginin Yıllık Gelir/Kurumlar Vergisine Mahsubundan Sonra Kalan Tutarın İadesine İlişkin 262 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (6.3.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 14 Yatırım İndiriminden Yararlanacak Mükelleflere İlişkin Gelir Vergisi Hesaplaması 60 Nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile Açıklanmıştır. (5.3.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 13 Gerçek Kişi Bireysel Yatırımcılar Tarafından Beyan Edilmesi Gereken Menkul Sermaye Gelirleri (5.3.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 12 Düzeltme Beyannamelerine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 368 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (2.3.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 11 2006 dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 02 Nisan 2007 tarihine kadar uzatılmıştır. (27.2.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 10 Ekim-Aralık 2006 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Şubat 2007 Çarşamba Akşamına Kadar Uzatılmıştır (6.2.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 9 Ocak 2007 Vergilendirme Dönemine Ait KDV Beyannamesi Verilme Süresi 23 Şubat 2007 Günü Mesai Bitimine Kadar Uzatıldı (6.2.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 8 Elektronik Ortamda Beyanname Verme Zorunluluğuna İlişkin 367 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1.2.2007)
1 2 3 4 5 6