Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2007 / 47 Kaybolan veya Çalınan Nüfus Cüzdanlarının Bilgi Girişinin Yapılması İle İlgili Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Yayınlandı. (9.7.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 46 49 No’lu KDV Sirküleri ile Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranının %8 İndirimli Oran Olduğu Belirtilerek Uygulamada Tereddüt Edilen Konularda Açıklamalar Yapılmıştır. (9.7.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 45 1 Temmuz 2007 Tarihinden Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı (2.7.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 44 Sosyal Güvenlik Uygulamalarına İlişkin Mali Tatil Genel Tebliği (2.7.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 43 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması ve Diğer KDV İşlemlerine İlişkin 105 Seri Nolu KDV Genel Tebliği (2.7.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 41 Veraset ve İntikal Vergisi Usulsüzlük Cezası Uygulamalarına İlişkin İç Genelge (8.6.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 40 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı (4.6.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 42 Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra Nolu Genel Tebliğ (2.6.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 39 KDV Oranlarında Değişiklik (30.5.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 38 Yatırımlar ve İstihdamda Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanması (29.5.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 37 Mayıs Ayı Bildirimlerine İlişkin Hatırlatma (29.5.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 36 Anadolu Yaklaşımından Faydalanan KOBİ’lerin Vergi Borçlarının Tecil Edilmesine İlişkin 443 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği (18.5.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 35 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ (18.5.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 34 Beyanname Verilme Sürelerine İlişkin Hatırlatma (17.5.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 33 Kabahatler Kanununda Yapılan Değişiklikler Doğrultusunda İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin 442 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği (14.5.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 32 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 7 Numaralı Sirküleri (7.5.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 31 Gelir Vergisi Kanununda Esnaf Muaflığı, Değer Artış Kazançları ve Ücretlilerde Vergi İndirimi Konularında Yapılan Değişikliklere İlişkin 264 Seri Nolu GVK Genel Tebliği (2.5.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 30 İhraç Kayıtlı Teslimlerde İstisnaya Tabi Malların Ambalaj Maddeleri, Eklenti ve Ayrılmaz Parçalarında Tecil-Terkin Uygulaması; Çinko ve Alüminyum Mamulleri ve Külçelerinin KDV Tevkifatı Kapsamına Alınması ile Özel Güvenlik Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin 104 Seri Nolu KDV GT (2.5.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 29 Müşterek Bahisler Üzerinden Alınan Eğlence Vergisi Uygulaması Hakkında 3 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri (27.4.2007)
Vergi Sirküleri 2007 / 28 Konut Finansmanı Sistemi Kapsamında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin 84 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği (27.4.2007)
1 2 3 4 5 6