Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2006 / 22 Mart 2006 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 24 Nisan 2006 akşamına kadar uzatılmıştır (24.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 21 Muhtasar Beyannamesinin Verilme Süresi 24 Nisan 2006 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (20.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 20 01/01/2006 – 08/04/2006 Döneminde ücretler için Eski Gelir Vergisi Tarifesine Göre Beyan Edilen Stopajlarda Düzeltme İşlemine İlişkin 50 Seri No’lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlanmıştır (18.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 19 2005 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 25 Nisan 2006 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. (9.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 18 5479 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler (8.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 17 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (3.4.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 16 2006 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi Değişikliği ve Yatırım İndirimini Ortadan Kaldıran Düzenleme TBMM’de Kabul Edilmiştir. (31.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 15 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (28.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 14 2005 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 29 Mart 2006 Çarşamba Günü Akşamına Kadar Uzatıldı (24.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 13 2005 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 24 Mart 2006 Cuma Günü Akşamına Kadar Uzatıldı (9.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 12 Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinde KDV Oranı 9 Mart 2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere % 18’den % 8’e İndirildi (9.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 11 Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşma Konusu Yapabilecekleri Vergi Miktarları Yeniden Belirlendi (2.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 10 Şehirler Arasında Karayoluyla Yapılan Yolcu Taşıma İşlerinde Belge Düzeni (2.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 9 Elektronik Ortamda Defter ve Belge Tutulmasına İlişkin Taslak Tebliğ Yayımlandı (2.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 8 Beyannamelerini Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanların Kapsamı Genişletildi (1.3.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 7 Ocak 2006 Vergilendirme Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 22 Şubat 2006 Çarşamba Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır (9.2.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 6 Ekim – Aralık 2005 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Şubat 2006, Ocak 2006 Dönemi Muhtasar Beyannamesinin Verilme Süresi 22 Şubat 2006 Tarihine Kadar Uzatıldı (8.2.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 5 Yabancı Para ve Yabancı Para Cinsinden Borç ve Alacakların 31/12/2005 Tarihli Değerlemesinde Dikkate Alınacak Kurlar (8.2.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 4 2006 Yılında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (23.1.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 3 1/1/2006 Tarihinde Yürürlüğe Giren GVK Geçici Madde 67 Kapsamında Mevduat Faizleri, Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığında Ödenen Kâr Payları ve Repo Gelirleri Üzerinden Yapılması Gereken Vergi Tevkifatı (23.1.2006)
1 2 3 4 5 6 7