Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2006 / 121 2007 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SKK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları (29.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 120 Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Şehitlerin Dul Ve Yetimlerine Ait Brüt 200 M2’yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2007 ve Müteakip Yıllar İçin Sıfıra İndirilmesine İlişkin 2006/11450 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (29.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 119 Serbest Meslek Kazançları, Kira, İnşaat İşleri , Hurda Mal Alımları ve Dar Mükelleflere Telif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Yapılan Ödemelere İlişkin Stopaj Oranlarında Değişiklik (29.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 118 Harmanlama Amacıyla “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” Firmalara Biodizel Tesliminde Uygulanacak ÖTV Tutarı İle İlgili Yayımlanmış Olan 2006/11202 Sayılı BKK’nın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin 13 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği (26.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 117 Yabancı Ülkelerin Türkiye’deki Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarına Yapılacak Teslimlerde KDV İstisnası Uygulamasında Yapılan Değişikliklere İlişkin 103 Seri Nolu KDV Genel Tebliği (26.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 116 Mazbut Vakıflarca Elde Edilen Kira Gelirlerinde Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin 261 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (25.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 115 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (21.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 114 2007 Yılında Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar (21.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 113 Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna ve Matrah Dilimleri 1/1/2007 Tarihinden İtibaren % 7,8 Oranında Artırıldı (21.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 112 2007 Yılında Gerçekleştirilecek İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerine İlişkin Alt Sınır 10.800 YTL Olarak Belirlenmiştir (21.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 111 1/1/2007’den Geçerli Damga Vergisi Tutarları (21.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 110 01/01/2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Çevre Temizlik Vergisi Tutarları (21.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 109 2007 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri ve Kasko Sigortası Değeri Uygulaması (21.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 108 2006 Yılında Elde Edilen Bazı Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesinde Uygulanacak İndirim Oranı, İstisna Tutarı ve Diğer Açıklamalara İlişkin 260 Seri Nolu GV Genel Tebliği (20.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 107 2007 Yılı Gelir Vergisi Hadleri (20.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 106 2007 Yılında Uygulanacak Harç Miktarları (20.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 105 2007 Yılında Uygulanacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı: 26,00 YTL (20.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 104 2007 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri (19.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 103 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğ (18.12.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 102 Harmanlama Amacıyla Biodizel Teslimi ve Biodizel Harmanlanmasında Uygulanacak ÖTV Tutarlarına İlişkin 2006/11202 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (12.12.2006)
1 2 3 4 5 6 7