Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2005 / 98 1/1/2006 Tarihinden Geçerli Çevre Temizlik Vergisi Tutarları (30.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 97 1/1/2006 Tarihinden Geçerli Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi: % 9 (30.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 96 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini 50.000 YTL ve 5.000 YTL Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin Süre 31/12/2006 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (30.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 95 2006 Yılında Uygulanacak İndirimli (Sıfır) Bina Vergisi Oranı (29.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 94 2006 Yılı Gelir Vergisi Düzenlemeleri (29.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 93 2006 Yılında Uygulanacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı: 24,15 YTL (28.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 92 1/1/2006’dan Geçerli Damga Vergisi Tutarları (27.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 91 2005 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Kasko Sigortası Değerinin % 5'ini Aşması Halinde Bir Alt Kademeye Göre MTV Ödenmesi Uygulanmasına İlişkin 26 Seri Nolu MTV Genel Tebliği (27.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 90 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesinde Yer Alan Bina Gruplarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (26.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 89 2006 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları (26.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 88 ÖTV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler (26.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 87 2005 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarında Uygulanacak İndirim Oranı ve Yatırım Araçlarından 2005 ve 2006 Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergileme Esasları (23.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 86 Faiz Ödemelerinde Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Tevkifat ve Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Uygulaması (23.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 85 2006 Yılında Uygulanacak Harç Miktarları (22.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 84 2006 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (21.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 83 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (21.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 82 Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna ve Matrah Dilimleri 1/1/2006 Tarihinden İtibaren % 9,8 Oranında Artırıldı (21.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 81 2006 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri (21.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 80 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci Maddesi Kapsamında Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmalarının Uygulanmasıyla İlgili Ek Açıklama (20.12.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 79 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (16.12.2005)
1 2 3 4 5