Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2004 / 16 Aralık 2003 Dönemine İlişkin Muhtasar Beyannamede Beyan edilen Kurumlar Vergisi Stopajı (KVK Madde 24) ve Damga Vergisinin 20 Ocak 2004 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerekmektedir (19.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 15 20 Ocak 2004 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Aralık 2003 Dönemi KDV Beyannamesi Yazılı Olarak Başvurulması Halinde 26 Ocak 2004 Tarihine Kadar Verilebilecektir (19.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 14 Gümrük İdarelerine Verilen Beyannamelerin Damga Vergisi Gümrük Vezne Alındısı İle de Tahsil Edilebilecektir (14.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 13 Bankalar ve Diğer Kredi Kurumlarınca Kullandırılacak Krediler Nedeniyle Düzenlenecek Kağıtlarda Damga Vergisi İstisnası Uygulaması (14.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 12 2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulaması (12.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 11 Yıllık Gelir Vergisi, Muhtasar ve Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Ödeme Sürelerine İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri (8.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 10 2 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Fatura Düzenleme Süresi 10 Günden 7 Güne İndirilmiştir (8.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 9 01/01/2004 – 30/06/2004 Arasında Geçerli Vergiden Müstesna Gündelik (Harcırah) Tutarları (6.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 8 31/12/2003 Tarihli Bilançolar 5024 Sayılı Kanun Öncesi Hükümlere Göre Çıkartıldıktan Sonra Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacaktır (5.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 7 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5035 Sayılı Kanun (5.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 6 01/01/2004 - 30/06/2004 Arasında Uygulanacak Asgari Ücret: 423.000.000.- TL ve 360.000.000.- TL (5.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 5 01/01/2004 - 30/06/2004 Döneminde Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (2.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 4 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı (2.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İle İlgili Vergi İstisnaları (2.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 2 Zeytinin KDV Oranında ve “Perakende Safhadaki Teslim” Tanımında Yapılan Değişiklikler (2.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 1 Vergi Enflasyon Muhasebesi (Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tesbitinde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmasına İlişkin 5024 Sayılı Kanun) (2.1.2004)
1 2 3 4 5 6