Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2004 / 36 Mart 2004’ten İtibaren Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri Tek Örnek olarak Verilecektir (27.2.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 35 Yatırımların ve İstihdamın Teşvikine Yönelik Düzenlemeler (27.2.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 34 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulanmasına İlişkin Esaslar (1 Nolu Tebliğ) (27.2.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 33 SSK Primine Esas Kazancın Alt Sınırı İle Asgari Ücretler Arasındaki Farka Ait Sigorta Primlerinin Hazinece Karşılanmasının Esasları (25.2.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 32 Çalışanlara Verilen Yemek Kuponları SSK Primine Esas Kazancın Hesabında Dikkate Alınmayacaktır (25.2.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 31 Serbest Bölgelerin Vergi Muafiyetiyle İlgili Değişiklikler (5084 Sayılı Kanun) (20.2.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 30 Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Verilen Hizmetlerde KDV İstisnası Uygulaması (19.2.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 29 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Beyan Edilen Gelirin Ücretin Yanısıra Diğer Gelir Unsurlarını İhtiva Ettiği Durumda Gelir Vergisinin Hesaplanması (19.2.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 28 20 Şubat 2004 Tarihine Kadar Beyan Edilecek Olan İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisi Kesintisinin Ödeme Süresi 26 Şubat 2004 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (19.2.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 27 1/1/2004 Tarihinden Geçerli Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları (10.2.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 26 2003 Yılı Hesap Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Yazılı Olarak Başvurulması Halinde Mart ve Nisan 2004 Sonuna Kadar Verilebilecektir (9.2.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 25 Bankalar ve Diğer Kredi Kurumlarınca Kullandırılacak Krediler Nedeniyle Düzenlenecek Kağıtlarda Damga Vergisi İstisnası Uygulaması (2) (30.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 24 SSK Primine Esas Kazancın Hesabında Dikkate Alınmayacak Yemek, Çocuk ve Aile Tazminatlarına İlişkin Esaslar (29.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 23 1 Ocak 2004’ten Geçerli Olmak Üzere SSK Primine Esas Alt Sınır 549.630.000.- TL, Üst Sınır 2.748.150.000.-TL Olarak Belirlenmiştir (28.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 22 Otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) Kasko Sigortası Değerine Göre Ödenmesinin Esasları (27.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 21 Yurt Dışına Çıkış Harcından Muaf Tutulanlara Yapılan İlaveler (27.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 20 10 Şubat 2004 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Ekim-Aralık 2003 Geçici Vergi Dönemi Beyannamesi Yazılı Olarak Başvurulması Halinde 16 Şubat 2004 Tarihine Kadar Verilebilecektir (26.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 19 Otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tutarının Kasko Sigortası Değerinin % 5’ini Aşması Halinde Bir Alt Kademeye Göre MTV Ödenecektir (26.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 18 Aralık 2003 Dönemine İlişkin Muhtasar Beyannamede Beyan Edilen Damga Vergilerinin Ödeme Tarihlerine İlişkin Maliye Bakanlığı Açıklaması (20.1.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 17 2003 Yılı Finansman Gider Kısıtlaması Oranı Açıklandı: (% 14,9) (19.1.2004)
1 2 3 4 5 6