Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2004 / 56 Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Mahsup ve İadesine İlişkin Yeni Esaslar (252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) (7.4.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 55 Fabrika Çıkışı Kapalı Kasa Kamyonet Olarak İmal Edilen Motorlu Araçların Binek Otomobile Çevrilmesi Durumunda Yüklenilen KDV’nin İndirimi (2.4.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 54 Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlandırılacak 250 Milyar Lirayı Aşan Yatırım Harcaması İçin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu İbraz Edilmesi Gerekmektedir (30.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 53 31/12/2003 Tarihinden Sonra İktisap Edilen Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Amortisman Uygulaması (29.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 52 Dernek ve Vakıflar İle Tam Mükellef Kurumlara Ödenen Faiz ve Benzeri Gelirler Üzerinden Yapılması Gereken Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri (No: 5) (26.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 51 İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulamasından Yararlanmak İsteyen Mükelleflerin Gelirleri Olmadığına Dair Belgelerini Belediyelere Verme Süresi 31 Mayıs 2004 Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır (26.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 50 Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılacak Bağışlara İlişkin 251 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (25.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 49 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Konusunda Kurumlar Vergisi Sirküleri (No: 6) (25.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 48 4842 Sayılı Kanun İle 24/4/2003 Tarihinden İtibaren Değiştirilen Yatırım İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelirler Vergisi Sirküleri (No: 22) (25.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 47 Vergi Beyannamelerinde T.C. Kimlik Numarası ve E-Posta Adresine Yer Verilmesi Gerekmektedir (331 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği) (23.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 46 İşyerlerinde Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırılması Zorunluluğuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (22.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 45 20 Mart 2004 Tarihine Kadar Beyan Edilecek Olan İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisi Kesintisinin Ödeme Süresi 26 Şubat 2004 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (19.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 44 31/12/2003 Tarihli Bilançoların Vergi Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Çerçevesinde Düzeltme İşlemine Tabi Tutulması (328 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) (19.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 43 Okul, Sağlık Tesisi ve Öğrenci Yurtlarına İlişkin Bağış ve Yardımların Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde İndirimi (12.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 42 Performans Derecelendirme Bildirimlerinde FAVÖK Oranının Gösterilme Esasları (9.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 41 Eğitim ve Sağlık Harcamalarına İlişkin İndirim Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 26 Nolu “Şahıs Sigorta Primleri” Satırında Gösterilecektir. (9.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 40 Gerçek Kişiler Tarafından Beyan Edilmesi Gereken Menkul Sermaye Gelirleri (9.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 39 Performans Derecelendirme Bildirimi Verilmesi Zorunluluğu Getirilmiştir (1.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 38 91 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (1.3.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 37 Bazı Mallara Uygulanacak Yeni KDV Oranları (1.3.2004)
1 2 3 4 5 6