Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2004 / 96 Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar İle Kamu Menfaatine Yararlı Derneklere 01.01.2005 Tarihinden İtibaren Ödenecek Mevduat Faizi, Repo Geliri, Her Türlü Tahvil ve Bono Faizi İle ÖFK Kar Paylarından Stopaj Yapılmayacaktır (6.8.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 95 Özel Finans Kurumlarının 31/7/2004 Tarihinden İtibaren Yaptıkları Bütün Muameleler Dolayısıyla Kendi Lehlerine Nakden veya Hesaben Aldıkları Paralar BSMV’ye Tabi Tutulacaktır (5.8.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 94 Enflasyon Düzeltmesi Yapanların 2004 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Beyanname Verme ve Vergi Ödeme Süresi 25 Ağustos 2004 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (2.8.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 93 5228 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (2.8.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 92 2004 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (% 8,8) (30.7.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 91 2004 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 6) (20.7.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 90 01/08/1998 Tarihinden Önce Teşvik Belgesine Bağlanan Ancak Bu Tarihten Sonra ve Erteleme Kapsamında Gerçekleşen İthalat İşlemlerinde Teminatın Çözümünde 88 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Kolaylıktan Yararlanılabilecektir (19.7.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 89 31/12/2003 Aktif Toplamı 7,5 Trilyonu veya 2003 Cirosu 15 Trilyonu Geçmeyenlerin 2004 Yılı Geçici Vergi Matrahlarının Hesabında Enflasyon Düzeltmesi Hükümlerini Dikkate Almayabileceklerine İlişkin Düzenleme (16.7.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 88 20 Temmuz 2004 Tarihine Kadar Beyan Edilecek Olan İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisi Kesintisinin Ödeme Süresi 26 Temmuz 2004 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (15.7.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 87 1 Temmuz 2004’ten Geçerli Olmak Üzere SSK Primine Esas Alt Sınır 444.150.000.- TL, Üst Sınır 2.886.975.000.-TL Olarak Belirlenmiştir (14.7.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 86 Yargı Kararlarına Göre Tahsil Edilen Kira ve Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Beyanı İle İnceleme Sonucu Geçmiş Dönemlerde Eksik Beyan Edilen Geçici Verginin Hesaplanması (14.7.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 85 2004 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması (8.7.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 84 2003 Yılı Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form B) 20 Temmuz 2004 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir (1.7.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 83 Finansal Kiralama Şirketlerince VUK Mükerrer Madde 290 Kapsamına Girmeyen Teslim ve Kiralamalarda Uygulanacak KDV Oranı (1.7.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 82 01/07/2004 - 31/12/2004 Döneminde Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (1.7.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 81 01/07/2004 - 31/12/2004 Arasında Uygulanacak Asgari Ücret: 444.150.000.- TL ve 378.000.000.- TL (29.6.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 80 1600 cc ve 2000 cc Silindir Hacmini Geçen Binek Otomobillerin ÖTV Oranları Danıştay’ın Yürütmeyi Durdurma Kararı Doğrultusunda 18/6/2004 Tarihinden Geçerli Olarak İndirilmiştir (21.6.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 79 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (15.6.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 78 20 Haziran 2004 Tarihine Kadar Beyan Edilecek Olan İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisi Kesintisinin Ödeme Süresi 26 Haziran 2004 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (14.6.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 77 İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Bedelsiz Olarak İhraç Edilmesi Durumunda Tecil Terkin Uygulaması (10.6.2004)
1 2 3 4 5 6