Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2003 / 62 Ocak – Haziran 2003 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (% 18) (1.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 61 Banka ve Özel Finans Kurumları Aracılığı İle Yapılma Zorunluluğu Getirilen İşlemlere İlişkin Yeni Esaslar (323 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği) (1.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 60 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2003/3 Sayılı Tebliğ (21.7.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 59 Özel İşlem Vergisi ile Bazı İşlemler ve Kağıtlardan Alınmakta Olan Eğitime Katkı Payının Artırılmasına İlişkin Kararlar (18.7.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 58 Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar (17.7.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 57 01/07/2003’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (16.7.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 56 1 Temmuz 2003 Tarihinden İtibaren Taksicilerden Alınan Fişler İle İlgili Olarak KDV İndirimi Yapılamayacaktır (16.7.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 55 Mükelleflerle İlgili Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin 322 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (15.7.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 54 Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesine İlişkin 319 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (10.7.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 53 Zorunlu Kimlik Tespiti Yapılacak İşlemlerle İlgili Sınır 12 Milyar Liraya Yükseltildi (8.7.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 52 Bazı İşlemlere İlişkin Tahsilat ve Ödemelerin Banka ve Özel Finans Kurumları Aracılığı İle Yapılma Zorunluluğu Hakkında Tebliğ (320 Seri Nolu VUK Genel Tebliği) (7.7.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 51 2003 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 18,6) (4.7.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 50 Katma Değer Vergisi Uygulamalarına İlişkin Düzenlemeler (87 Seri Nolu KDV Genel Tebliği) (3.7.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 49 Bazı Mallara Uygulanacak Yeni KDV Oranları (26.6.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 48 4842 Sayılı Kanun ile GVK Madde 94/6-b’de Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamaları İçeren 81 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (25.6.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 47 4875 Sayılı “Doğrudan Yabacı Yatırımcılar Kanunu” ve 4884 Sayılı “Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Yapılan Düzenlemeler (23.6.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 46 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (16.6.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 45 Vergi Barışı Kanunundan Yararlanan Vergi Borçlarından Erken Ödenenler İçin Yapılacak İndirim Hakkında Açıklamalar (16.6.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 44 Yatırım Teşvik Mevzuatı İle İlgili Düzenlemeler (16.6.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 43 Yıllık Bilgi Formu (Form B) İle Bildirilecek 2002 Yılı Mal ve Hizmet Alımlarının Tutarı 25 Milyar Lira Olarak Belirlendi (10.6.2003)
1 2 3 4 5 6