Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2003 / 82 Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Taşıt Vergisinin (Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi) Durumu Hakkında Bilgilendirme (15.10.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 81 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (8.10.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 80 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2003/4 Sayılı Tebliğ (30.9.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 79 Taşıt Vergisi (Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi) İle İlgili Olarak Ankara 4. Vergi Mahkemesince Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararının Sonuçları (25.9.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 78 Yabancı Uyruklu Personel İçin 6/8/2003 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Ödenecektir (18.9.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 77 Hurdaya Ayrılacak Taşıt Araçlarının Yerine İktisap Edilecek Olanların KDV Matrahı Hesaplanırken İndirimli ÖTV Tutarı Dikkate Alınacaktır (17.9.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 76 KDV İadesi Alacağının SSK Prim Borçlarına Mahsubuna İlişkin Tebliğ (16.9.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 75 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasının Esaslarını Belirleyen 83 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (5.9.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 74 88 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Basit Usulde KDV İstisnası, 1/8/1998 Öncesindeki Teşvikli Yatırımların KDV Teminatı Çözümü, Araçlara İlişkin İstisna, Bavul Ticareti) (1.9.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 73 2004 Yılı Emlak Vergisine Esas Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (29.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 72 Yabancı Sermayeli Şirketler ve İrtibat Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği (20.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 71 Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Matrahın Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri (18.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 70 Hurdaya Ayrılacak Taşıt Araçlarının Yerine İktisap Edilecek Olanlara Uygulanacak ÖTV İndiriminin KDV Matrahına Etkisi (15.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 69 20 Yaş ve Üzerindeki Taşıt Araçlarının Yerine İktisap Edilecek Olanlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İndirimi Uygulamasına İlişkin 4 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği (13.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 68 4962 Sayılı Kanun İle Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Yerine Getirilen Taşıt Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) (13.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 67 Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin 11 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (13.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 66 Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Uygulamasında Ciro ve Beyaz Cirolu Çeklerin Durumu (13.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 65 2003 Yılının İkinci ve Sonraki Geçici Vergi Dönemlerinde Oran Değişikliğine Bağlı Geçici Vergi (11.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 64 Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (4962 Sayılı Kanun) (7.8.2003)
Vergi Sirküleri 2003 / 63 Bazı Kambiyo Suçlarının Affına İlişkin 4961 Sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (6.8.2003)
1 2 3 4 5 6