Arama

Sirküler

1 2 3 4
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2002 / 12 İşyeri Değişikliği ve Sair Nedenlerle En Son Mayıs 2000 Tasarruf Kesintisi ve Katkısını Yatıran Kurum veya İşyerinden Farklı Bir Kurum veya İşyerinde Çalışanlara Yapılacak Nema Ödemeleri (1.2.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 11 Gecikme Zammı Oranında Değişiklik: Aylık % 7 (1.2.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 10 Yabancı Para ve Yabancı Para Cinsinden Borç ve Alacakların 31/12/2001 Tarihli Değerlemesinde Dikkate Alınacak Kurlar (1.2.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 9 Yıllık Harçlar Her Yıl Ocak Ayında Mükellefe Tebliğ Edilmeksizin Tahakkuk Ettirilmiş Sayılacaktır (29.1.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 8 Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Bağlanacak İşlemlere Ait Sınırlar (29.1.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 7 2001 Yılı Finansman Gider Kısıtlaması Oranı Açıklandı (% 14,7) (22.1.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 6 Endüstri Bölgelerinde Yapılacak Yatırımlara Teşvik (22.1.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 5 Emlak Vergisi, Yurt Dışına Çıkış Harcı ve Akaryakıt Tüketim Vergisi İle İlgili Düzenlemeler (22.1.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 4 Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Sınırı Artırıldı (22.1.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 3 Ücretlilerde Vergi İadesi Hesaplaması (Özel Gider İndirimi Uygulaması) (16.1.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 2 01/01/2002’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (8.1.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 1 Depremden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4731 Sayılı Kanun (2.1.2002)
1 2 3 4