Arama

Sirküler

1 2 3 4
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2002 / 32 Yıllık Bilgi Formu (Form B) İle Bildirilecek Mal ve Hizmet Alımlarının Tutarında Yeni Sınır: 15 Milyar TL (8.5.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 31 15/05/2002’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (8.5.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 30 SSK Priminde Yeniden Belirlenen Alt ve Üst Sınırlar: 277.872.000.-TL ve 1.389.360.000.-TL (15.4.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 29 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33) (12.4.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 28 Depremden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında 1 Sıra Nolu Genel Tebliğ (11.4.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 27 Emlak Vergisi Uygulamasında Değişiklikler Yapan 4751 Sayılı Kanun (9.4.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 26 Tabii Afet ve/veya Yangına Maruz Kalan Yatırımların Tamamlama Vizesi Taleplerinde İbraz Edilecek Belgeler (Teşvik Genelgesi No: 2002/1) (9.4.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 25 Birinci Geçici Vergi Dönemi (Ocak–Mart 2002) Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı (% 15,22) (5.4.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 24 İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücretlilerin SSK Primi ve Gelir Vergisi Kesintilerinin Ödenmesinin Ertelenmesi Hakkında 4747 Sayılı Kanun (2.4.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 23 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliği (26.3.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 22 85 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler (20.3.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 21 Gerçek Kişiler Tarafından Mart 2002’de Beyan Edilecek Menkul Sermaye Gelirleri (5.3.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 20 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (Yatırım Teşvik Belgeleri) (27.2.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 19 Depremden Etkilenen Yörelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Düşük Faizle Taksitlendirilmesi İçin Başvuru Süresi Uzatıldı (14.2.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 18 2001 Yılında Gerçekleştirilen İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili KDV İadesinde Alt Sınır 4 Milyar Liraya Yükseltildi (11.2.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 17 Yurt Dışı Gündelikler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (11.2.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 16 Aylık % 7’ye Düşürülen Gecikme Zammı Uygulamasına İlişkin 422 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği (5.2.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 15 Amme Alacaklarında Tecil Faizi Yıllık % 60’a İndirildi (5.2.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 14 Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4739 Sayılı Kanun (4.2.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 13 Yurt Dışına Çıkış Harcından Muaf Olanların Kapsamı Genişletildi (1.2.2002)
1 2 3 4