Arama

Sirküler

1 2 3 4
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2002 / 52 Sigorta veya Reasürans Şirketlerinin Sermayelerini Yeni Asgari Sermaye Tutarına Yükseltmelerine İlişkin Sigorta Murakabe Kanunu Tebliği (23.7.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 51 Ocak – Haziran 2002 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (% 19,66) (22.7.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 50 İkinci Geçici Vergi Dönemi (Ocak–Haziran 2002) Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı (% 27,65) (15.7.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 49 01/07/2002’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (11.7.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 48 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2002/4367 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (10.7.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 47 Depremden Etkilenen Yörelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Düşük Faizle Taksitlendirilmesi İçin Başvuru Süresi Uzatıldı (9.7.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 46 Hurda Teslimlerinde Tevkifat ve İade Uygulaması ile KDV İadeleriyle İlgili Esaslarda Bazı Değişiklikler (KDV Genel Tebliği Seri No: 86) (8.7.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 45 1/7/2002-31/12/2002 Arasında Uygulanacak Asgari Ücret: 250,875,000 TL ve 213,210,000 TL (1.7.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 44 Borsa Para Piyasasında Değerlendirilen Paralara Ödenen Faizlerden Yapılacak Vergi Kesintisinden Takasbank Sorumlu (KVK Genel Tebliği No: 76) (26.6.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 43 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4761 Sayılı Kanun (24.6.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 42 Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgelerin Kullanılmasına Bağlı Ceza Uygulama Esasları (306 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği) (24.6.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 41 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (12.6.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 40 Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksitinin Ödeme Süresi 14 Haziran 2002 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı (3.6.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 39 İşsizlik Sigortası Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik (31.5.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 38 Stopaj İadelerinin Tam Tasdik Raporuna Dayanılarak Teminatsız veya % 50 Oranında Teminatla Alınmasına Yönelik Vergi İdaresi Görüşü (24.5.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 37 Depremden Etkilenen Yörelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Düşük Faizle Taksitlendirilmesi İçin Başvuru Süresi Uzatıldı (24.5.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 36 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (22.5.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 35 Gelir Vergisi Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4756 Sayılı Kanun (21.5.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 34 Ocak – Mart 2002 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (% 20,8) (13.5.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 33 İstihdamın Teşviki Amacıyla Çıkartılan 4747 Sayılı Kanundan Yararlanan İşçilerin SSK Primlerinin Ertelenmesi Uygulamasına Ait Genelge (10.5.2002)
1 2 3 4