Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2019 / 139 Sermaye Hareketleri Genelgesi ve İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (11.12.2019)
İngilizce Vergi Sirküleri 2019 / 15 The Law No. 7194 on Digital Service Tax and the Amendment of Certain Laws and Law Decree No. 375 has been promulgated. (11.12.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 138 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı. (7.12.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 137 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (6.12.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 136 İhracat Genelgesinde "Peşin Ödeme" Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (4.12.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 135 Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (3.12.2019)
Özelgeler 2019 / 11 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/11 (28.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 134 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yasalaştı. (25.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 133 Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşlarına İlişkin 308 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (20.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 132 KDV İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı. (14.11.2019)
İngilizce Vergi Sirküleri 2019 / 14 Communique on the Tourism Share Return (12.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 131 Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin 28 No.lu KDV Tebliği Yayımlandı. (8.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 130 Sermaye Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (8.11.2019)
İngilizce Vergi Sirküleri 2019 / 13 Some major changes where the individuals would be affected in terms of the proposed changes presented to the Grand National Assembly of Turkey as of 24.10.2019 (8.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 129 Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı. (4.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 128 Tecil Faizi Oranı Yıllık %19'a İndirilmiştir. (25.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 127 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (24.10.2019)
İngilizce Vergi Sirküleri 2019 / 12 Turkish Draft Digital Services Tax Bill (24.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 126 Adres Değişikliğinde Vergi Dairesi Uygulamaları ve ve Bazı Mükelleflerin Elektronik Tebligat Sistemi Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğler Yayımlandı. (23.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 125 Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (22.10.2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...