Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2020 / 148 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin İlk Bildirim Formu Hakkında Hatırlatma. (20.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 147 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (Torba Kanun) TBMM’ye Sunuldu. (19.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 146 Yatırımların Teşvik Edilmesine İlişkin Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapıldı. (16.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 145 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru. (14.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 144 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (13.10.2020)
Özelgeler 2020 / 8 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2020/8 (12.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 143 Cazibe Merkezleri Programı Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (8.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 142 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Kullanıma Açılmıştır. (8.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 141 Mükellefiyet Kaydının Terkin Edilmesine İlişkin 520 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (8.10.2020)
İngilizce Vergi Sirküleri 2020 / 14 Country-by Country Reporting (CbCR) Notification Form uploaded in Internet Tax Office Platform is now available for the use of taxpayers in Turkey (8.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 140 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (7.10.2020)
Özelgeler 2020 / 7 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2020/7 (5.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 139 "Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması"nın Onaylanmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (2.10.2020)
İngilizce Vergi Sirküleri 2020 / 13 The Presidential Decree related to the approval of the “Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-By-Country Reports” (CbC - MCAA) was announced in the Official Gazette on 1 October 2020 (2.10.2020)
İngilizce Vergi Sirküleri 2020 / 12 BITT rate on FX transactions has been decreased from 1% to 0,2% (1.10.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 138 Tevkifat Oranları Geçici Süreyle Düşürüldü. (30.9.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 137 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2'ye Düşürüldü. (30.9.2020)
İngilizce Vergi Sirküleri 2020 / 11 Transfer Pricing (TP) General Communiqué no. 4 providing further guidance on the new transfer pricing documentation obligations (Country-by Country Reporting and its notification) was announced in the Official Gazette on 1 September 2020. (28.9.2020)
Vergi Sirküleri 2020 / 136 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı. (22.9.2020)
İngilizce Vergi Sirküleri 2020 / 10 Dividend Distribution Restrictions Extended Until The End of The Year. (21.9.2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...