Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2019 / 75 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlenmiştir. (15.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 74 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (13.5.2019)
Özelgeler 2019 / 6 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/6 (13.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 73 Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hazırlandı. (8.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 72 GSM'lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı. (8.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 71 Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplar İçin Uygulanacak Stopaj Oranı Belirlenmiştir. (2.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 70 Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları ile KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (2.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 69 E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süresi Uzatıldı. (29.4.2019)
Özelgeler 2019 / 5 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/5 (25.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 68 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin İç Genelge Yayınlandı. (16.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 67 Elektronik Uygulamalara İlişkin Genel Tebliğleri Birleştiren VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (15.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 66 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların ÖTV'sinin Sıfırlanmasına İlişkin ÖTV Tebliğ Yayımlandı. (12.4.2019)
Özelgeler 2019 / 4 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/4 (10.4.2019)
İngilizce Vergi Sirküleri 2019 / 6 New VAT reporting obligations for nonresident businesses supplying e-services to Turkish taxable persons (B2B sales). (9.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 65 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (8.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 64 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (5.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 63 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (5.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 62 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı. (4.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 61 İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerinden Yapılan Vergi Tarhiyatlarına ve Cezalarına Karşı Açılan Davaların Esası İncelenmeden Reddedilmelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı. (3.4.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 60 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar. (3.4.2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...