Brütten Nete Maaş Hesabı

Brüt SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık Gelir Vergisi Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi Matrahı
Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen SSK İşveren İşsizlik İşveren Toplam Maliyet
Ocak                      
Şubat                      
Mart                      
Nisan                      
Mayıs                      
Haziran                      
Temmuz                      
Ağustos                      
Eylül                      
Ekim                      
Kasım                      
Aralık                      
TOPLAM                        
  1. Yapılan maaş hesaplamalarında para birimi 2005 ve takip eden yıllarda TL değerleri esas alınmaktadır.
  2. Yapılan maaş hesaplamaları ile ilgili olarak kesin bordro işlemleri öncesi uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye olunur.
  3. Rakam asgari ücretin altında olduğunda hesaplama yapılmaz.