1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzenleme Kılavuzları ve Sıkça Sorulan Sorular Yayımlandı. (22.1.2020)
The obligation of selling a minimum of 80% of export proceeds to a bank has been repealed. (21.1.2020)
16 Ocak 2020 Tarihli İhracat Genelgesi Yayınlandı. (17.1.2020)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı. (14.1.2020)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusu. (8.1.2020)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.01.2020-30.06.2020) (7.1.2020)
Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi. (7.1.2020)
31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları (6.1.2020)
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı. (6.1.2020)
Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranları Yeniden Belirlenmiştir. (2.1.2020)
İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı. (2.1.2020)
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1) Yayımlandı. (30.12.2019)
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (30.12.2019)
VERBİS'e Kayıt Süreleri Uzatıldı. (27.12.2019)
2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (27.12.2019)
2020 Yılı Defter Tasdiklerine İlişkin Hatırlatmalar (26.12.2019)
İhracat Genelgesinde Esas Alınacak Döviz Kurlarına İlişkin Değişiklik Yapıldı. (24.12.2019)
2020 Yılında MTV Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %12 Olarak Belirlendi. (23.12.2019)
2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 22,58 Olarak İlan Edilmiştir. (23.12.2019)
Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Cevaplı Yazı Yayınlanmıştır. (18.12.2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...