1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Sık Sorulan Sorular (13.10.2018)
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (11.10.2018)
The communiqué on the exceptions to the restriction of foreign currency contracts has been published. (10.10.2018)
Dövizli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. (8.10.2018)
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (6.10.2018)
2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar. (3.10.2018)
Demir Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemleri Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (2.10.2018)
7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında İlk Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı. (2.10.2018)
The Foreign Exchange Losses To Be Excluded From Capital Loss or Insolvency Calculations. (28.9.2018)
Tasarım Tescil Belgesinin Patente Eşdeğer Belge Olarak Kabul Edilmesi İçin Ar-Ge faaliyetleri Neticesinde Alınması Gerekmektedir. (26.9.2018)
ÖTV Oranlarının Kullanılmasında Bir Ölçüt Olan Otomobil Fiyat Aralıkları Yeniden Belirlenmiştir. (24.9.2018)
Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. (19.9.2018)
Sözleşmelerde Bedelin TL Olarak Belirlenmesine İlişkin Basın Duyurusu. (18.9.2018)
Monetary values stated on contracts executed among Turkish residents shall be determined in Turkish Lira. (17.9.2018)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2018/6 (12.9.2018)
Sözleşmelerde Bedelin TL Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı. (13.9.2018)
Immigration Q&A. (10.9.2018)
Kar Payı Avansı Dağıtımı Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (7.9.2018)
Tecil Faiz Oranı Yıllık %22'ye Çıkarılmıştır. (6.9.2018)
Ihracat Bedellerinin Türkiye'ye Getirilmesi Zorunluluğuna İlişkin Sorular - Cevaplar | Barış Demirel | 04/09/2018 (4.9.2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...