1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru (6.8.2020)
Bazı Gıda Ürünlerinin İthalinde İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir. (6.8.2020)
Kira Ödemelerindeki Stopaj Oranı Düşüşünün Mal Sahibi ve Kiracıya Etkisi (3.8.2020)
Kira Ödemelerindeki Stopaj Oranı Düşüşünün Mal Sahibi ve Kiracıya Etkisi (3.8.2020)
Bazı Stopaj ve KDV Oranlarının Düşürülmesi ile İstihdam Düzenlemelerinde Süre Uzatımı (3.8.2020)
7252 Sayılı Kanun'un İstihdama İlişkin Düzenlemeleri (28.7.2020)
Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Uygulaması 31 Ağustos 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı. (27.7.2020)
GEKAP Usul ve Esasları 23/07/2020 Tarihinde Güncellendi. (23.7.2020)
E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir. (21.7.2020)
Yatırım Teşvik Belgesi Sahiplerine Önemli Bir Kredi Desteği | Utku Karabağ | 06.05.2020 (6.7.2020)
GEKAP Usul ve Esaslarda Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. (30.6.2020)
Yurt Dışı Ödemelerde Gerçek Lehdar Kavramı ve Artan Önemi | Arzu AKÇURA, YMM | 30/06/2020 (30.6.2020)
Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı. (30.6.2020)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2020/3 (17.3.2020)
Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırmanın Engellenmesine Yönelik Vergi Anlaşmaları ile İlgili Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Çok Taraflı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi (11.6.2020)
İthalat Bedelllerinin Ödenmesine İlişkin 2020/1 Sayılı Genelge Yayımlandı. (9.6.2020)
Kıymet Araştırması ile İlgili Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (9.6.2020)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler Yayımlanmıştır. (9.6.2020)
Dar Mükellef Müteahhit Firmalar -Anahtar Teslim Projeler ile Teslim ve Montaj İçeren Projelerin Vergilendirilmesi – Türkiye ve Hindistan | Arzu AKÇURA, YMM | 08/06/2020 (8.6.2020)
İthal Edilen Eşyaya İlişkin Gözetim Önlemleri Nedeniyle Fazla Ödenen Vergilerin İadesine İlişkin VDDK Kararı (4.6.2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...