1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ÖTV Matrahının Beyanı Hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı Yayınlandı (12.1.2023)
Enflasyon Düzeltmesi Uygulamaları | Sebahattin Erdoğan, YMM | 15/12/2022 (19.12.2022)
Law No. 7420 Promulgated in the Official Gazette (14.11.2022)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2022/6 (3.11.2022)
Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi - Diğer Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler | Çağatay Yüce, YMM | 1.10.2022 (3.11.2022)
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı (3.11.2022)
Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi Yayınlandı (1.11.2022)
Explanations Regarding "Work Permit Exemption Application System" (25.10.2022)
Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Uygulamaları Konulu Duyuru Yayımlandı (24.10.2022)
Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Yayınlandı (19.10.2022)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/23) Yayımlandı (21.9.2022)
Süttozu İhracatı Hakkında Yazı Yayımlandı. (21.9.2022)
Communique on Cash Repatriation Regulation Promulgated (19.9.2022)
Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi ile Varlık Barışı’na İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü Yayınlandı (14.9.2022)
Kayda Bağlı İhracat "GTP:4410-4411" Hakkında Yazı Yayımlandı. (14.9.2022)
Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (14.9.2022)
81 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. (2.9.2022)
Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Hizmet Sözleşmelerinde Ödemelerin Döviz Cinsinden Yapılmasının Mümkün Olduğu Yazı Yayımlandı (2.8.2022)
Malezya STA ve İslam İşbirliği Konferansı Anlaşması (TPS-OIC) Hakkında Yazı Yayımlandı (2.8.2022)
Kredi Kullanırken Şirketlerin Dikkat Etmesi Gereken 10 Konu | Arzu AKÇURA, YMM | 01/08/2022 (1.8.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...