1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
İhracat Bedeli Dövizlerin Terkini Hakkında Yazı Yayımlandı (11.5.2022)
EUR.1 Belgeli Ürünler Hakkında Yazı Yayımlandı (29.4.2022)
TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referenas Numara Düzenlenmesi Hakkında Yazı Yayımlandı (29.4.2022)
TPS-Geçici İthalat İzni- Set Halindeki Eşya Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (29.4.2022)
İhracat Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (29.4.2022)
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı (22.4.2022)
Menkul Satışlarda Türk Lirası Ödeme Yükümlüğüne Dair Soru ve Cevaplar | Barış Demirel | 22/04/2022 (22.4.2022)
An Obligation to Pay in Turkish Lira Has Been Introduced for the Contracts Related to the Sale of Movable Property Agreements (22.4.2022)
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı (20.4.2022)
Expat Country Guide 2022 (19.4.2022)
İhracat Bedellerinin %40'ı Bankaya Satılacaktır (15.4.2022)
Ukrayna ve Rusya'dan Gelen İhracat Bedellerine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı (11.4.2022)
İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Uygulaması | Ömer Demir | 8/4/2022 (9.4.2022)
Immigration Q&A. (8.4.2022)
41 Seri No.lu KDV Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (5.4.2022)
Beyannamelerde Yapılan Güncellemelere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları Yayınlandı (1.4.2022)
Gelir İdaresi Başkanlığınca "Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi 2022" Yayınlandı. (1.4.2022)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/9) Yayımlandı. (30.3.2022)
NCTS Damga Vergisi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (30.3.2022)
Serbest Bölgeye Yapılan İhracat İşlemlerine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı (25.3.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...