1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Gümrük Kanunu Değişiklik Teklifi Neler Getiriyor? | Barış Demirel | 17/10/2019 (17.10.2019)
27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (15.10.2019)
Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (11.10.2019)
İnteraktif Vergi Dairesinde "Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme" Sayfası Mükelleflerin Hizmetine Açılmıştır. (9.10.2019)
e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7 yayımlanmıştır. (8.10.2019)
Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemlerine İlişkin Duyuru (8.10.2019)
Bazı Gümrük Müdürlükleri Normal Çalışma Saatlerine İlave Olarak İki Saat Daha Açık Bulundurulacaktır. (8.10.2019)
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Teknik Kılavuz” taslağı yayınlandı. (7.10.2019)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/10 (7.10.2019)
1 Sıra No'lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (4.10.2019)
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Belirlendi. (3.10.2019)
Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8'e İndirildi. (2.10.2019)
Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendi. (2.10.2019)
Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edilmesi Durumunda Yıllık Beyanname Verilmesi (23.9.2019)
İhracat Genelgesinde Gümrük Satış Mağazalarına İlişkin Değişiklik Yapıldı. (19.9.2019)
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve Öncelikli Ürün Listesi Tebliğleri Yayımlandı. (18.9.2019)
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (13.9.2019)
The period regarding the obligation for bringing export proceeds into Turkey has been extended by 6 months (2.9.2019)
2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin 75 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (31.8.2019)
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi 6 Ay Uzatıldı. (31.8.2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...