1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı (28.9.2023)
Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Yazısı (28.9.2023)
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması (5.9.2023)
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı (21.8.2023)
Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (15.8.2023)
Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Rehberi ve Broşürü Güncellendi (14.8.2023)
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarları Yeniden Belirlendi (2.8.2023)
SGK Borçlarının Son Ödeme Tarihinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (31.7.2023)
The Law Numbered 7456 Entered Into Force (17.7.2023)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/6 (10.7.2023)
VAT rates increased (7.7.2023)
3 Temmuz 2023 Tarihi Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Beyannameler Hakkında Duyuru (4.7.2023)
e-Beyanname sistemi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde "SGK Bildirimleri" Bölümüne Giriş Yapılabilecek Satır Sayısına Sınırlama Getirilmiştir (2.6.2023)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/4 (16.5.2023)
2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatılması (11.5.2023)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/3 (8.5.2023)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı (25.4.2023)
SGDP İşveren Hissesi 5 Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı (24.4.2023)
EYT'li Çalışana Sağlanacak 5 Puanlık Prim Teşvikine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı (19.4.2023)
Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalata İlişkin 2023/9 Sayılı Genelge (12.4.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...