• GEKAP Usul ve Esaslarda Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

  Daha fazlasını oku
 • Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2020/3

  Daha fazlasını oku
 • İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Serbest (Döviz) Fonları için Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi.

  Daha fazlasını oku
 • Binek Otomobil Giderleri, Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Diğer Bazı Önemli Düzenlemelere İlişkin 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2'den Yüzde 1'e Çıkarıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • COVID-19 Salgını Kapsamında Yasal Sürelerin Durdurulması 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Yayınlar