Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 76 Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Hakkında Genelge yayımlandı. (2.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 75 Emsal Navlun Hakkında Dağıtımlı Yazı yayımlandı. (2.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 74 Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi Güncellendi (1.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 73 Almanya Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (1.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 72 İhracat Kısıtlaması (Fasulye, Mercimek, Dökme Zeytinyağı) Hakkında Dağıtımlı Yazı yayımlandı. (28.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 71 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/31) yayımlandı. (28.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 70 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2022/6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2022/17) yayımlandı. (28.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 69 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. (28.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 68 Mısır Merkez Bankasının Akreditif Kararı (25.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 67 Mısır'da İthalatta Akreditif Kullanımı Zorunluluğu Hakkında Yazı (25.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 66 Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamasına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (25.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 65 Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Onay İşlemleri Hakkında Yazı Yayımlandı. (25.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 64 Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (25.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 63 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209) Yayımlandı. (24.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 62 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (24.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 44 İstisnai Kıymet – 2 Nolu KDV Beyannamesine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (24.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 61 Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/30) Yayımlandı. (23.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 60 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/7) Yayımlandı. (23.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 59 İstisnai Kıymetle Beyan Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (16.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 58 Marka Olarak "Türkiye" İbaresinin Kullanımı Hakkında Duyuru Yayımlandı. (16.2.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...