Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 96 Geri Gelen Eşyanın Teminat ile Teslim Edilmesi Hakkında Genelge Yayımlandı. (15.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 95 Antrepodan Transiti Yasak Eşya Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (15.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 94 Güney Kore Menşe Beyanı Kontrolünün Şüphe ve Gerek Duyulması Halinde Gerçekleştirilmesi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (11.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 93 İstanbul Deri Serbest Bölge 26.07.2021 Değerlendirme Kurul Raporu Hakkında Yazı Yayımlandı. (11.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 92 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2022/3) Yayımlandı. (11.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 91 Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formu (v3.3.1) Güncellendi. (11.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 90 İhracat Genelgesi "Ek:1 Açık İhracat Hesabı İhbar Formu"nda Değişiklik Yapıldı. (10.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 89 Gümrük Yönetmeliğinin 559/3. Fıkrasının İptali Hakkında Danıştay Kararı Yayımlandı. (10.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 88 Bazı Tarım Ürünleri İhracatının Kısıtlanması Hakkında Duyuru Yayımlandı. (10.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 87 Mısır Merkez Bankası'nın İthalat İşlemlerinde Akreditif Kullanımına İlişkin Kararı’na Dair Güncel Gelişmelere İlişkin Bilgilendirme Yapıldı. (10.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 86 İthali Yapılan Cep Telefonlarının İhracı Hakkında Yazı Yayımlandı. (8.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 85 Rusya-Ukrayna Bölgesine Yapılan İhracat Hakkında Duyuru Yayımlandı. (8.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 84 Ayniyat Tespiti – Korona virüs Kapsamı İşlemler Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (7.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 83 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/8) Yayımlandı. (7.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 82 ÖTV Matrahı Tespiti Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (7.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 81 İBKB Düzenlemesine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (7.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 80 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/2) Yayımlandı. (4.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 79 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar No:5253) Yayımlandı. (4.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 78 Ukrayna'dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar No: 5251) Yayımlandı. (3.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 77 Tunus – MEDOS Islak İmza Hakkında Dağıtımlı Yazı yayımlandı. (2.3.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...