Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 128 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlşkin Tebliğ (Tebliğ No:İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2022/5) Yayımlandı (19.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 127 Elektronik Düzenlenen Menşe Şahadetnameleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (18.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 126 Başlamış İşlemler ve Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Yapılacak Bitkisel Yağların İhracatı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (18.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 125 İhracat Bedellerinin %40'ı Bankaya Satılacaktır (15.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 124 İthalatta Haksız Rekabetin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/12) Hakkında Tebliğ Yayımlandı (14.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 123 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Tebliğ Yayımlandı (14.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 122 Menşe Şahadetnameleri Onayında Yaşanan Sıkıntılar Hakkında Yazı Yayımlandı (14.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 121 Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (14.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 120 Elektronik Düzenlenen Menşe Şahadetnameleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (14.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 119 Ukrayna ve Rusya'dan Gelen İhracat Bedellerine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı (11.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 118 Mücbir Sebep Ek Süre Onayı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (7.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 117 Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (6.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 116 Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Onay İşlemleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (6.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 115 Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı (6.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 114 Gözetim Uygulaması-Kayıt Belgesi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (5.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 113 Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları Hakkında Genelge Yayımlandı (5.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 112 2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklik Hakkında Genelge Yayımlandı (5.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 111 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4) Hakkında Tebliğ Yayımlandı (30.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 110 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/9) Yayımlandı. (30.3.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 109 NCTS Damga Vergisi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (30.3.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...