Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 148 2009/15481 Sayılı Karar Beşinci Kısım Hükümleri Kapsamında TAREKS Uygulaması Hakkında Yazı Yayımlandı (13.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 147 Gümrük Kanunu 57 nci Madde Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (13.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 146 Doğrudan Nakliyat Kuralı-Malezya STA Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (9.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 145 2014/17 Sayılı Genelge’de Değişiklik-GTİP Güncelleme Hakkında Genelge Yayımlandı (9.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 144 İhracat Bedeli Dövizlerin Terkini Hakkında Yazı Yayımlandı (8.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 143 Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü-Teminat Hakkında Yazı Yayımlandı (8.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 142 BTB Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Yazı Yayımlandı (8.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 141 Tıbbı Cihazlarda KDV Oranı Hakkında Yazı Yayımlandı (7.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 140 EUR.1 Belgeli Ürünler Hakkında Yazı Yayımlandı (29.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 139 TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referenas Numara Düzenlenmesi Hakkında Yazı Yayımlandı (29.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 138 TPS-Geçici İthalat İzni- Set Halindeki Eşya Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (29.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 137 Transit Süresi Belirlenmesi ve Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanmaması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (28.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 136 İhracat Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (28.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 135 GY 196/1-A Kapsamı Eşyanın Hat Yönlendirmesi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (26.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 134 E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hakkında Yazı Yayımlandı (26.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 133 Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No:1) Yayımlandı (22.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 132 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat:2022/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2022/4) Yayımlandı (22.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 131 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı (22.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 130 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı (20.4.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 129 Türkiye-Güney Kore STA-Sonradan Kontrol Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (20.4.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...