Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 176 DİİB-İhracı Kayda Bağlı Mallar Hakkında OAİB Tarafından Duyuru Yayımlandı (13.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 175 Serbest Bölgelerde Dahilde İşleme Faaliyeti Kapsamında Teminat Uygulaması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (13.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 174 Telafi Edici Vergi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (13.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 173 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/18) Yayımlandı (10.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 172 İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/15) Yayımlandı (9.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 171 Gümrük Kanununda Yapılan Değişikliğin Davalara Tesiri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (8.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 170 Serbest Bölgeler Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (8.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 169 Tarım Ürünlerine İlşkin DİR Uygulamaları Hakkında Duyuru Yayımlandı (6.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 168 Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5682) Yayımlandı (6.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 167 Tehlikeli Yük Taşımaları Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (3.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 166 Antrepo Beyannamelerinde Ortaya Çıkan Miktar Farklılıkları Hakkında Yazı Yayımlandı (3.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 165 Doğrudan Nakliyat Kuralı-Malezya STA Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (30.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 164 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7) Yayımlandı (30.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 163 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:182) Yayımlandı (28.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 162 Geçici İhracatta ATR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Duyuru Yayımlandı (28.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 161 KKDF Hakkında Yazı Yayımlandı (27.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 160 Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (27.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 159 Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı (27.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 158 Posta Yoluyla Gelen Eşya (Başlamış İşlemler) Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (26.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 157 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (25.5.2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...