Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 35 Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2023/5) Yayımlandı. (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 34 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 32 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2023/2) Yayımlanmıştır (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 31 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2023/1) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 30 Bandrol Talebi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 29 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/5) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 28 E-ihracat Beyan Kılavuzu Yayımlanmıştır (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 27 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devri Hakkında Genelge (2023/1) Yayımlandı. (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 26 Metal, Maden ve Orman Ürünleri Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 22 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2023/3) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 25 İstisnai Kıymetle Beyan Formu Hakkında Yazı Yayımlandı (12.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 24 ÖTV Matrahının Beyanı Hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı Yayınlandı (12.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 23 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar No: 6658) Yayımlandı (12.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 22 2023 Yılı Ardiye, Terminal ve Diğer Hizmetlere İlişkin Ücret Tarifesi Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 21 TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu Hakkında Genelge Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 20 Hariçte İşleme İzni Genelgesi (YYS-Sivil Havacılık ve Savunma Sanayi) Yayımlanmıştır (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 19 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 18 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 17 Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin Genelge (2023/1) Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 16 Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Yayımlanmıştır (9.1.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...