Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 55 Birleşik Krallık STA/Türkiye’de Düzenlenen Menşe Beyanlarında Kullanılan Onaylanmış İhracatçı Numaraları Hakkında Yazı Yayımlanmıştır (6.3.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 54 İstisnai Kıymetle Beyan Formu Hakkında Yazı Yayımlanmıştır. (1.3.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 53 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (28.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 52 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/2) Yayımlandı. (28.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 51 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün Birleşik Krallık Menşeli İthalatlarda Menşe Beyanında Bulunması Gereken EORI Numarası Hakkında Yazısı Yayımlandı (23.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 50 Dâhilde İşleme Rejimi (“DİR”) Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Yazı Yayımlandı (23.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 49 Kıymetli Madenler, Taşlar ve Eşyaların İthali ve İhracına Yönelik 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı (23.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 48 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (9.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 47 Yurt Dışından İlaç Temini Hakkında Yönetmelik Yayımlandı (6.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 46 Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Eklenecek Belge İşlemleri Hakkında Yazı Yayımlandı (3.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 45 Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlamıştır (3.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 43 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2023/1) Yayımlandı (2.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 44 Antrepoda Kağıtsız Beyanname Hakkında Yazı Yayımlanmıştır (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 42 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifinde Gümrük Alacaklarına İlişkin Düzenlemeler (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 41 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 40 Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 39 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2023/4) Yayımlanmıştır (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 38 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2023/2) Yayımlanmıştır (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 37 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6776) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 36 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6) Yayımlandı (30.1.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...