Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 25 İstisnai Kıymetle Beyan Formu Hakkında Yazı Yayımlandı (12.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 24 ÖTV Matrahının Beyanı Hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı Yayınlandı (12.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 23 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar No: 6658) Yayımlandı (12.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 22 2023 Yılı Ardiye, Terminal ve Diğer Hizmetlere İlişkin Ücret Tarifesi Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 21 TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu Hakkında Genelge Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 20 Hariçte İşleme İzni Genelgesi (YYS-Sivil Havacılık ve Savunma Sanayi) Yayımlanmıştır (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 19 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 18 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 17 Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin Genelge (2023/1) Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 16 Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Yayımlanmıştır (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 15 Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Hakkında Yazı Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 14 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (9.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 13 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 6622) Yayımlandı (2.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 12 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı (2.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 11 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı (2.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 10 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1) Yayımlandı (2.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 9 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/10) Yayımlandı (2.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 8 2023 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi (2.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 7 2023 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Yayımlandı (2.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 6 2023 Yılı İthalat Denetimi Tebliğleri Yayımlandı (2.1.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...