Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 183 Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya İthalatında Alınacak İzinler Hakkında Yazı Yayımlandı (15.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 182 Tamir Amaçlı Geçici İhracatta A.TR Dolaşım Belgesi Hakkında Yazı Yayımlandı (15.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 181 İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/16) Yayımlandı (15.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 180 Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (14.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 179 KDV Oranları Hakkında Yazı Yayımlandı (14.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 178 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/17) Yayımlandı (14.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 177 TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara Düzenlenmesi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (13.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 176 DİİB-İhracı Kayda Bağlı Mallar Hakkında OAİB Tarafından Duyuru Yayımlandı (13.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 175 Serbest Bölgelerde Dahilde İşleme Faaliyeti Kapsamında Teminat Uygulaması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (13.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 174 Telafi Edici Vergi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (13.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 173 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/18) Yayımlandı (10.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 172 İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/15) Yayımlandı (9.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 171 Gümrük Kanununda Yapılan Değişikliğin Davalara Tesiri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (8.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 170 Serbest Bölgeler Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (8.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 169 Tarım Ürünlerine İlşkin DİR Uygulamaları Hakkında Duyuru Yayımlandı (6.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 168 Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5682) Yayımlandı (6.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 167 Tehlikeli Yük Taşımaları Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (3.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 166 Antrepo Beyannamelerinde Ortaya Çıkan Miktar Farklılıkları Hakkında Yazı Yayımlandı (3.6.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 165 Doğrudan Nakliyat Kuralı-Malezya STA Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (30.5.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 164 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7) Yayımlandı (30.5.2022)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...