Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 68 Mısır Merkez Bankasının Akreditif Kararı (25.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 67 Mısır'da İthalatta Akreditif Kullanımı Zorunluluğu Hakkında Yazı (25.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 66 Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamasına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (25.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 65 Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Onay İşlemleri Hakkında Yazı Yayımlandı. (25.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 64 Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (25.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 63 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209) Yayımlandı. (24.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 62 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (24.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 44 İstisnai Kıymet – 2 Nolu KDV Beyannamesine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (24.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 61 Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/30) Yayımlandı. (23.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 60 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/7) Yayımlandı. (23.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 59 İstisnai Kıymetle Beyan Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (16.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 58 Marka Olarak "Türkiye" İbaresinin Kullanımı Hakkında Duyuru Yayımlandı. (16.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 57 Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (15.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 56 Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi – Hindistan / Bombay (Mumbai) Ticaret ve Sanayi Odası Hakkındaki Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (11.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 55 5603.14.90.00.19 GTİP Numarasında Yer Alan "Saf Su Emdirilmiş Dokunmamış Mensucat"ın KDV Oranı Hakkında Özelge Yayımlandı. (11.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 54 1211.90.86.00.49 GTİP Numarasında Sınıflandırıldığı Belirtilen Hibiscus Olarak İsimlendirilen Ürünün İthalinde Uygulanacak KDV oranı Hakkında Özelge Yayımlandı. (11.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 53 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/6) Yayımlandı. (11.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 52 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5) Yayımlandı. (11.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 43 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesindeki Değişikliğe İlişkin Duyuru Yayımlandı. (10.2.2022)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2022 / 51 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (8.2.2022)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...