Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 45 Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlamıştır (3.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 43 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2023/1) Yayımlandı (2.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 44 Antrepoda Kağıtsız Beyanname Hakkında Yazı Yayımlanmıştır (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 42 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifinde Gümrük Alacaklarına İlişkin Düzenlemeler (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 41 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 40 Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 39 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2023/4) Yayımlanmıştır (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 38 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2023/2) Yayımlanmıştır (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 37 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6776) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 36 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 35 Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2023/5) Yayımlandı. (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 34 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 32 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2023/2) Yayımlanmıştır (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 31 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2023/1) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 30 Bandrol Talebi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 29 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/5) Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 28 E-ihracat Beyan Kılavuzu Yayımlanmıştır (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 27 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devri Hakkında Genelge (2023/1) Yayımlandı. (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 26 Metal, Maden ve Orman Ürünleri Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Yayımlandı (30.1.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 22 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2023/3) Yayımlandı (30.1.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...