Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 65 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (3.5.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 64 Pakistan Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı ve Vergi Oranları Hakkında Kararlar Yayımlandı (2.5.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 63 Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda (2016/9073 sayılı BKK) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7109) ve ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında Kararda (2018/11973 sayılı BKK) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No (20.4.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 62 İthalatta İlave gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7087) Yayımlanmıştır (14.4.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 61 Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) Yayımlandı (11.4.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 60 Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Yayımlandı (11.4.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 59 7451 No.lu Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı (11.4.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 58 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalata İlişkin 2023/9 Sayılı Genelge (11.4.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 57 İstisnai Kıymetle Beyana İlişkin 2023/8 Sayılı Genelge Yayımlandı (28.3.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 56 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6) Yayımlandı. (25.3.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 55 Birleşik Krallık STA/Türkiye’de Düzenlenen Menşe Beyanlarında Kullanılan Onaylanmış İhracatçı Numaraları Hakkında Yazı Yayımlanmıştır (6.3.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 54 İstisnai Kıymetle Beyan Formu Hakkında Yazı Yayımlanmıştır. (1.3.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 53 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (28.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 52 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/2) Yayımlandı. (28.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 51 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün Birleşik Krallık Menşeli İthalatlarda Menşe Beyanında Bulunması Gereken EORI Numarası Hakkında Yazısı Yayımlandı (23.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 50 Dâhilde İşleme Rejimi (“DİR”) Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Yazı Yayımlandı (23.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 49 Kıymetli Madenler, Taşlar ve Eşyaların İthali ve İhracına Yönelik 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı (23.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 48 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (9.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 47 Yurt Dışından İlaç Temini Hakkında Yönetmelik Yayımlandı (6.2.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 46 Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Eklenecek Belge İşlemleri Hakkında Yazı Yayımlandı (3.2.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...