Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 82 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı (22.9.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 81 Danıştay 7. Dairesinin, 2011/40 Sayılı Set Halindeki Eşya Genelgesi ile İlgili Kararı (20.9.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 80 Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti (2.9.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 77 Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Ateş Tuğlalarındaki Dampinge Karşı Önlemle İlgili Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı (2.9.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 79 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Menşeli Polietilene Tarife Kontenjanı Getirildi (31.8.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 78 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan “Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması” uyarınca BAE menşeli eşya bakımınan yeni düzenlemeler (31.8.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 76 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı (21.8.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 75 Bazı eşyaların marka ve model bilgilerinin beyanı (14.8.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 74 Kıymetli metallerden eşya ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesi (8.8.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 73 Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarları Yeniden Belirlendi (2.8.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 72 Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Geçici 37. md. Kapsamı Ek Süre Başvurularında YYS ve OKSB/42A Sahibi Firmalara Yerinde Tespit Raporu Muafiyeti Getirildi (27.7.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 71 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı. (23.7.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 70 Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracında DFİF Kesintisi Hakkında Karar Yayımlandı (19.7.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 69 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanıştır. (12.7.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 68 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğler (No: 2023/4 ve No: 2023/5) Yayımlanıştır (1.7.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 67 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7318) Yayımlanmıştır. (1.7.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 66 Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7319) Yayımlanmıştır (1.7.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 65 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (3.5.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 64 Pakistan Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı ve Vergi Oranları Hakkında Kararlar Yayımlandı (2.5.2023)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2023 / 63 Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda (2016/9073 sayılı BKK) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7109) ve ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında Kararda (2018/11973 sayılı BKK) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No (20.4.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...