Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 11 Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kontrol Belgesine (Prekürsör) İlişkin 2020/1 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır. (22.1.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 10 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır. (14.1.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 9 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (14.1.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 8 İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1963) Yayımlandı. (13.1.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 7 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 1951) Yayımlandı. (13.1.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 6 Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/10) Yayımlandı. (13.1.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 5 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. (13.1.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 4 Gümrük Mevzuatında Yer Alan Bazı Tutarlar Yeniden Belirlendi. (13.1.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 3 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/6) Yayımlanmıştır. (13.1.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 2 2020 İthalat Rejim Kararı ve İthalat Tebliğleri Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. (9.1.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2020 / 1 2020 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. (1.1.2020)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 90 Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İhracat e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Cevaplı Yazı Yayınlanmıştır. (18.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 89 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat:2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2019/8) Yayımlanmıştır. (4.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 88 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9) Yayımlanmıştır. (4.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 87 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (No: 2018/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. (4.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 86 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) Yayımlanmıştır. (4.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 85 Yıllık Faaliyet Raporları Kapsamına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlanmıştır. (4.12.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 84 Yatırım Teşvike İlişkin Ek Mali Yükümlülük Kapsamı Hakkında Yazı Yayımlanmıştır. (26.11.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 83 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32) Yayımlanmıştır. (15.11.2019)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2019 / 82 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı. (11.11.2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...