Arama

Makale Konusu Yazar Adı Tarih
Tasfiyeye Giriş ve Vergisel Boyutu Seda Aysen Akpulat 01/09/2017
Yatırım Teşvik Mevzuatının Sağladığı Destekler  Utku Karabağ 23.08.2017
Türkiye'de EPC İşlerinin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu Aksel Göker 01/07/2017
Merkezi Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Müdürünün Durumu Barbaros Yeşin 01/05/2017
Sınai Mülkiyet Haklarında Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Menders Çetin 01/05/2017
Yurt Dışı İştirakten Dağıtılan Temettülerde Çifte Vergilendirme Sorunu Aksel Göker 02/05/2017
Kişisel Verilerin Korunması mevzuatında Veri Sorumlusu - Veri İşleyen İlişkisi: Sorumluluğun Hukuki Kaynağı Meselesi Asilhan Özkaya 15/04/2017
Türk Lirası Kredilerde KKDF Oran Değişikliği ve Mevcut Kredilere Etkisi Gündoğan DURAK 16.03.2017
Küresel Isınmaya Karşı Karbon Vergisi Çözümü ve Türkiye'deki Çevreci Vergilerin Etkinliği Mert Özbilgin 13/03/2017
Filo Kiralama Şirketlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumları Nihat Kara 01/03/2017
31/12/2017 Tarihine Kadar İşe Alınanlar İçin Sağlanacak Yeni Desteklere İlişkin Örnek Uygulama Erhan Tarhan 09/02/2017
Götürü Gider Müessesesinde Yaşanan Sorunlar Utku Gelbal 01/02/2017
Mevcut Finansal Kiralama Sözleşmesinin Süresinin Yeni Bir Sözleşme İle Kısaltılması Halinde İstisnalardan Yararlanılır Mı? Menders Çetin 01/02/2017
Yeni Gümrük Kanunu Neler Getiriyor? Barış Demirel 30/1/2017
Suiistimal İncelemelerinde Çalışan Kullanımındaki İletişim Araçlarının Denetlenmesi Asilhan Özkaya 17/01/2016
İthalatta Takas İşlemlerinde KKDF Uygulamaları Aysuda Baysal 06/01/2017
Ar-Ge'den Ürüne, Üründen Pazara Giden Yolda Yatırım Teşvik Mevzuatının Sunduğu Önemli Destekler Utku Karabağ 29.12.2016
Otomatik Bilgi Değişimi Öncesi Varlık Barışı Gündoğan DURAK 01.12.2016
Damga Vergisi Kanunu'nda Hükmünden Yararlanma Kavramı ve Yurt Dışında İmzalanan Sözleşmelerin Vergisel Durumu Utku Gelbal 01/11/2016
Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Uygulaması Mehmet Emre Şuşoğlu 26/08/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16