Arama

Makale Konusu Yazar Adı Tarih
S.Yalçın Kozanlı (SMMM) - Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın İncelenmesi -2 - 31/12/2007
Evren Darık (SMMM) - Dünyada Vergi Rekabeti Ve Türkiye’deki Uygulaması - 24/12/2007
Eda Erginer (SMMM) - Birleşme İşlemlerinde Vergileme - 17/12/2007
Nalan Akgün (SMMM) - Örtülü Sermayede Düzeltme İşlemleri - 17/12/2007
Mehmet Arif Durak Rezan Ökten (Deloitte Türkiye -Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri) Royalti Ödemelerinin Transfer Fiyatlandırması Açısından İncelenmesi 14/12/2007
Ali Alper - Emsal Tespiti İçin Yararlanılabilecek Yurt Dışı Veri Tabanları ve Araştırma Teknikleri – 14/12/2007
Fuat Aşıcıoğlu (SMMM) - Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Tasfiye İşlemlerine Bakış – 10/12/2007
Selda Pakbeden - 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Kurum Kazancından İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar – 03/12/2007
Özlem Atasayarlar - Sigortacılık Sektöründe Halefiyet, Rücu Alacaklar ve Bu Alacakların Muhasebeleştirilmesi - 29/11/2007
Sevilcan Bilgin (SMMM) - Yabancı Kurumlarca Türkiye’de Açılan İrtibat Bürolarının Hukuki Durumu ve Vergilendirilmesi - 26/11/2007
Macide Olam (SMMM) - Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu - 12/11/2007
Sibel Coşkun (SMMM) - Dar Mükellef Kurumlara Alınan Hizmet Karşılığında Yapılan Ödemelerde Stopaj ve Sorumlu Sıfatıyla KDV Sorumluluğu – 12/11/2007
Salim Varnalıer (SMMM) - Serbest Meslek Kazancında KDV Uygulaması ve Son Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurul Kararı - 30/10/2007
Salime Akbulut (SMMM) - Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve “Vergi Cennetleri”ne İlişkin Düzenlemeler - 22/10/2007
Sebahattin Kadem (SMMM) - YMM’ lerce Tanzim Edilen KDV İadesi Tasdik Raporlarının Vergi Dairelerindeki İşlem Akışı – 22/10/2007
Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası Cenk Orhan 15/10/2007
Ceren Büyükçapar - 01.01.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişiler Açısından Vergilendirilmesi – 08/10/2007
Sebahattin Erdoğan (YMM)- Ar-Ge’nin Önemi ve Sağlanan Destekler - 03/10/2007
Ufuk Söğütlüoğlu - Türkiyede Yerleşik Kurumlara, Yurtdışında Mukim Firmalar Tarafından Yapılan Ciro Primi vb. Ödemeler ile Fiyat İndirimlerinin KDV Karşısındaki Durumu – 01/10/2007
Nilüfer Çerezci (SMMM) - Beşeri İlaçların Fiyatlandırmasına Dair Karar - 25/09/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17