1 2 3
Kore Cumhuriyeti İle Karşılıklı Tanıma Anlaşması Hakkında Yazı Yayımlandı
İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülke Listelerinde Değişiklik Yapıldı
Irak'a Kek ve Hamur İşi İthalatı Yasağı Hakkında Genelge
Geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize getirilen bazı eşyanın rejim hak sahiplerince mevzuata aykırı olarak kendi kullanımları haricinde başka firmalara kiralandığı veya kullandırıldığı
İhracatta TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi Konulu Yazı Yayımlandı
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/25) yayımlandı
Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/10) Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5)
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/14) Yayımlandı
Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/12) yayımlandı.
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/16) yayımlandı.
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9) yayımlanmıştır.
Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2) Yayımlandı
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/3)
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) değişiklikleri
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/11) Yayımlandı
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/25) Yayımlandı
Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/18) Yayımlandı
Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/15) Yayımlandı
1 2 3