1 2 3 4 5
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
Danıştay 7. Dairesinin, 2011/40 Sayılı Set Halindeki Eşya Genelgesi ile İlgili Kararı
Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Menşeli Polietilene Tarife Kontenjanı Getirildi
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan “Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması” uyarınca BAE menşeli eşya bakımınan yeni düzenlemeler
Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Ateş Tuğlalarındaki Dampinge Karşı Önlemle İlgili Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
Bazı eşyaların marka ve model bilgilerinin beyanı
Kıymetli metallerden eşya ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesi
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarları Yeniden Belirlendi
Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Geçici 37. md. Kapsamı Ek Süre Başvurularında YYS ve OKSB/42A Sahibi Firmalara Yerinde Tespit Raporu Muafiyeti Getirildi
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.
Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracında DFİF Kesintisi Hakkında Karar Yayımlandı
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanıştır.
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğler (No: 2023/4 ve No: 2023/5) Yayımlanıştır
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7318) Yayımlanmıştır.
Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7319) Yayımlanmıştır
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Pakistan Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı ve Vergi Oranları Hakkında Kararlar Yayımlandı
Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda (2016/9073 sayılı BKK) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7109) ve ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında Kararda (2018/11973 sayılı BKK) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No
1 2 3 4 5