1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Posta Yoluyla Gelen Eşya (Başlamış İşlemler) Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Mısır Merkez Bankasınca Akreditif Kararına Yapılan Eklemeler Hakkında Duyuru Yayımlandı
Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hakkında Yazı Yayımlandı
İthalat Denetimleri Hakkında Yazı Yayımlandı
AB Ortak Gümrük Tarifesi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Yayımlandı
5359 Sayılı Cumurbaşkanı Kararı (KDV) Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/14) Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/13) Yayımlandı
2009/15481 Sayılı Karar Beşinci Kısım Hükümleri Kapsamında TAREKS Uygulaması Hakkında Yazı Yayımlandı
Gümrük Kanunu 57 nci Madde Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Doğrudan Nakliyat Kuralı-Malezya STA Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
2014/17 Sayılı Genelge’de Değişiklik-GTİP Güncelleme Hakkında Genelge Yayımlandı
İhracat Bedeli Dövizlerin Terkini Hakkında Yazı Yayımlandı
Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü-Teminat Hakkında Yazı Yayımlandı
BTB Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Yazı Yayımlandı
Tıbbı Cihazlarda KDV Oranı Hakkında Yazı Yayımlandı
EUR.1 Belgeli Ürünler Hakkında Yazı Yayımlandı
TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referenas Numara Düzenlenmesi Hakkında Yazı Yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...