1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No:5747) Yayımlandı
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No:5746) Yayımlandı
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No:5745) Yayımlandı
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No:5743) Yayımlandı
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No:5742) Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
TEV Makbuzları Hakkında Duyuru Yayımlandı
Elleçleme İşlemleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi/ Ukrayna Hakkında Duyuru Yayımlandı
Tıraş Sabunu Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/1)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
Gümrük Yönetmeliği 196/A Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yazı Yayımlandı
Sınırdan Öncelikli Geçiş Hakkında Genelge (Genelge No:2022/11) Yayımlandı
Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:6) Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya İthalatında Alınacak İzinler Hakkında Yazı Yayımlandı
Tamir Amaçlı Geçici İhracatta A.TR Dolaşım Belgesi Hakkında Yazı Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/16) Yayımlandı
Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
KDV Oranları Hakkında Yazı Yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...