1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Kapsam Dışı Yazısı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/21) Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/20) Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/19) Yayımlandı
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 187) Yayımlandı
İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşmasının Eklerini Teşkil Eden Türkiye, Bangladeş, Fas, İran, Malezya, Pakistan ve Ürdün’e Ait İlişik Taviz Listelerinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:5765) Yayımlandı
Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Menkul Satış Sözleşmelerine İlişkin Ödeme Yükümlülükleri
Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinde "Türkiye" Kullanımı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
2022/5 Sayılı Tebliğ Kapsamı Eşyaların Denetiminde Yaşanan Sorunlar Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
İptal Edilen ET-CK Kararları (Doğrudan Nakliyat Malezya) Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/4) Yayımlandı
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar No:5753) Yayımlandı
Rusya Bankacılık Sistemine Uygulanan Uluslararası Yaptırımlar Nedeniyle Rusya Mukimi İhracatçı Firmalara Yapılacak İthalat Bedeli Ödemelerinin Rusya’daki Banka Hesaplarından Yapılmasının Halinde KKDF Hakkında Özelge Yayımlandı
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No:5742) Hakkında Düzeltme Yayımlandı
Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı
Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No:5749) Yayımlandı
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No:5748) Yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...