1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ ın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5985) Yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı Tarafından Güneş Paneli Cinsi Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Gümrük Müdürlüklerinin Belirlenmesi Amacıyla Tebliğ Yayımlandı.
TRT Bandrol Başvurularında Vekaletname Hakkında E-posta Paylaşıldı.
Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve DİR Kapsamında Ekspertiz Raporu İşlemleri Hakkında Yazı Yayımlandı.
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5) Yayımlandı
Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC'ye İlişkin Açıklamalar Hakkında Yazı Yayımlandı.
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler Listesi Güncellendi
2020/9 Sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Hakkında Yazı Yayımlandı
Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hakkında Yazı Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/22) Yayımlandı
Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/33) Yayımlandı
Form-A Menşe Belgelerinin Geçerliliği (Bangladeş, Filipinler, Kamboçya, Kırgızistan, Nijerya, Özbekistan, Senegal, Uganda, Vanuatu) Hakkında Yazı Yayımlandı
Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Hizmet Sözleşmelerinde Ödemelerin Döviz Cinsinden Yapılmasının Mümkün Olduğu Yazı Yayımlandı
Malezya STA ve İslam İşbirliği Konferansı Anlaşması (TPS-OIC) Hakkında Yazı Yayımlandı
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5902) Yayımlandı
Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinde Ülkemiz İsminin Yabancı Dillerdeki Karşılıklarının Kullanımı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Birleşik Krallık’ta UKCA (UK Comformity Assesed İşareti Kullanımı) Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5880) Yayımlandı
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5848) Yayımlandı
İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkelere İlişkin Olarak İhracat Genelgesinde Değişikliği Yapıldı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...