1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
İran'ın İthalat ve Kambiyo Düzenlemeleri Hakkında Rapor Yayımlandı
Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin Ülkeye Girişine İlişkin Uygulama Talimatı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yaymlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/28) Yayımlandı
NCTS Tedbirleri Hakkında Yazı Yayımlandı.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü – Öncelikli Kontrol Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
D-3 Kodlu DİİB’ler / E-Arşiv Fatura Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/30) Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/26) Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/25) Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/24) Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
Ukrayna’nın Ortak Transit Sistemine Katılımı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Teminat Mektubu Değişimi Hakkında Yazı Yayımlandı
Gıda Analiz Raporlarını Düzenlemeye Yetkisi Olan Güncel Laboratuvar Listesi Hakkında Sirküler Yayımlandı
DYS'ye Belge Girişi Hakkında Yazı Yayımlandı
İspanya Sonradan Kontrol Talep Adresi Hakkında Yazı Paylaşıldı.
Ukrayna'ya Bitkisel Ürünlerin İhracatı Hakkında DKİB Sirküleri Yayımlandı
Sonradan Kontrol Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
2023 Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...