1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/23) Yayımlandı
Süttozu İhracatı Hakkında Yazı Yayımlandı.
Dahilde İşleme İzni Başvuruları Hakkında Yazı Paylaşıldı
TAREKS Marka ve Model Düzeltme Yetkisi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
1512.11.91.00.00 Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı Gümrük Vergisi Oranında Değişiklik Yapıldı.
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/6) Yayımlandı
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı
Kayda Bağlı İhracat "GTP:4410-4411" Hakkında Yazı Yayımlandı.
E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru Yayımlandı
Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) belgelerine yönelik başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden alınacağına dair duyuru yayımlandı.
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Hakkında Yazı Yayımlandı.
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler Yayımlandı
İhracatı Gerçekleşmeyen Beyannamelere İlişkin Oluşan Damga Vergisinin Tahsilatı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ ın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5985) Yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı Tarafından Güneş Paneli Cinsi Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Gümrük Müdürlüklerinin Belirlenmesi Amacıyla Tebliğ Yayımlandı.
TRT Bandrol Başvurularında Vekaletname Hakkında E-posta Paylaşıldı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...