1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) Yayımlandı.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/28) Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No:4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:7) Yayımlandı.
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:170) Yayımlandı.
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/4) Yayımlandı.
Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15.03.2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/26) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) Yayımlandı.
İngiltere STA’sı İle İlgili Verilen Teminatların İadesi Hakkında Yazı Yayımlandı
"CE" İşareti Yönetmeliği Yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3) Yayımlandı.
Soğutucularda Enerji Verimliliği Denetimleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
“3824.99.96.90.68 – Diğerleri” GTİP Kapsamında Yer Alan Eşyalarda ÖTV Konulu Cevaplı Yazı Yayımlandı.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifinde Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Vergi ve Cezalara İlişkin Öngörülen Düzenlemeler
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/27) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/19) Yayımlandı.
Kuzey İrlanda Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...