1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.
Üretim Girdisi Muafiyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Genelge Yayımlandı.
İthalat Rejim Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4107) Yayımlandı
İthalat Rejim Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4106) Yayımlandı
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) ve Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/31) Yayımlandı.
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
ACID Numarası Uygulaması, Nafeza ve Cargo-X Platformları ile İlgili Yazı Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/30) Yayımlandı.
ATA Karnelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesine İlişkin Genelge (2021/17) Yayımlandı.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı.
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1) Yayımlandı.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun No:7326) Yayımlandı.
Ekosistem Ürünleri İthalatı ile İlgili Yazı Yayımlandı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...