1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karara Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar No: 4275) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/39) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/38) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/35) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/33) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/32) Yayımlandı.
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/4) Yayımlandı.
Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/36) yayımlandı.
“Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik(Karar Sayısı: 4269)”in yürürlüğe girmesine ilişkin yönetmelik yayımlandı.
Antrepoda Kağıtsız Beyanname Uygulaması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/4) Yayımlandı.
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
YYS ve OKSB Başvurularında Yapılandırma Kapsamına Alınan Gümrük Cezalarının Dikkate Alınması İle İlgili Yazı Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/34) Yayımlandı.
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) Yayımlandı
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:35) Yayımlandı.
Gümrük Yönetmeliği 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...