1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Antrepoda Kağıtsız Beyanname Uygulamasına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Makine ve Teçhizatlarda Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanma Durumu (Yatırım teşvikli ithalat) Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Yazı Yayımlandı.
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı A.TR Dolaşım Belgesi İle Gelmeyen Eşyadan EMY Tahsili Hakkında Yazı Yayımlandı.
7326 Sayılı Kanun Hakkında Yazı Yayımlandı.
Tedarikçi Beyanı, Uzun Dönem Tedarikçi Beyanına İlişkin Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/6) Yayımlandı
Fire ve Kullanım Alanları Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/39) Yayımlandı.
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/6) Yayımlandı.
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
Gümrük Kıymetinin Yükümlünün Kendi Beyanı ile Artırılması Durumunda Fazla Ödenen Gümrük Vergilerinin Geri Verilemeyeceğine İlişkin Düzenleme Yapıldı.
YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında Yazı Yayımlandı.
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/37) Yayımlandı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/36) Yayımlandı.
İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/29) Yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...