1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
2017/17 Sayılı Genelgede Değişiklik Konulu Genelge Yayımlandı.
CE İşareti Elleçleme Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
İsviçre Konfederasyonu Veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
İsviçre Konfederasyonu Veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4559) Yayımlandı.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması Hakkında Genelge Yayımlandı.
Gümrük Kanununa İlişkin Kesilen Usulsüzlük Cezalarının Yapılandırılması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
93/4002 Sayılı BKK/Ek Mali Yükümlülük Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatları Altında Kalan Kıymet Araştırmaları Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Hakkında Genelge Yayımlandı.
İzinli Gönderici Uygulamasının YYS Kapsamından Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik Değişikliği Yapıldı
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
"Brexit-Teknik Düzenlemeler" Açıklaması
"Pamuk GTİP Kodları" Konu Başlıklı Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
"Hurda Metal İthalatı" Konu Başlıklı Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
"Elektronik Menşe Şehadetnamesi- Lübnan" Konu Başlıklı Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/9) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/42) Yayımlandı.
Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...