1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi- Faturanın Üçüncü Bir Ülkede Düzenlenmiş Olması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı – Format Değişikliği Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
İran'dan Yapılan İthalatlarda Para Transferi ve KKDF Uygulaması
AEB Ülkelerine Form-A Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Yazı Yayımlandı.
Antrepo Götürü Teminat Tutar Kontrolü Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) Yayımlandı.
Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler ile Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/28) Yayımlandı.
İran Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar Yayımlandı.
Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemlerine İlişkin Genelge Yayımlandı.
Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. ve 16/4. Maddesinin Uygulanması Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı
Avrasya Ekonomik Birliği Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
Geri Gelen Eşya Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/10) Yayımlandı.
Menşe Belgelerinin Geriye Dönük Sunulması İmkanı
Peşin Döviz Karşılığı İhracat Hakkında Yazı Yayımlandı.
Dahilde İşlem Rejiminde Beyan ve Kontrol Sonucu GTİP Değişikliği Halinde Yapılacak İşlemler Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2021/50) Yayımlandı.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...